Nositelé tradic

20.5.2018 – 28.10.2018, 23:59

Putovní výstava tvorby držitelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ připravená ve spolupráci s Regionálním pracovištěm pro lidovou kulturu při Masarykově muzeu v Hodoníně.

Na výstavě můžete obdivovat řadu lidových uměleckých výrobků – od kraslic, přes perníky, keramiku a výrobky z vlny nebo šustí až po práce bednáře či šperky z rohoviny a perleti. Dozvíte se informace o tradičních řemeslech i lidech, kteří se jim v Jihomoravském kraji stále věnují.