Letní setkání v Galerii MIRO

30. září 2018, 15:38
Letní setkání v Galerii MIRO

Není úplně běžné vidět v Praze společně díla Pabla Picassa, Marca Chagalla, Andy Warhola, Victora Vasarelyho, Antoni Tàpiese, Joana Miró a mnoha dalších světových umělců. Je to důsledek a zúročení třicetileté spolupráce Galerie MIRO s Galerií Michael Haas sídlící v Berlíně a v Curychu. Sbírky této galerie podpořily nejednu výstavu v Galerii MIRO, tedy v galerii sídlící v bývalé rudolfínské kapli Svatého Rocha na Strahovském nádvoří. Jedním z vrcholů této spolupráce byla samostatná výstava Pabla Picassa. Stálý návštěvník Galerie se však mohl v uplynulých letech seznámit s tvorbou mnoha významných umělců z různých zemí, reprezentujících pestrou škálu současných uměleckých trendů.

Vzhledem k provenienci sbírky nepřekvapí mimořádně dobrý přehled o německé scéně. Tu na výstavě reprezentují ukázky tvorby Otto Dixe, A. R. Pencka, Markuse Lűpertze, Georga Baselitze, Hanse Uhlmanna, Horsta Antese, Imi Knoebela, a také Jiřího Georga Dokoupila.

Mimo tuto orientaci je zde dobře zastoupena pařížsko – středomořská větev, klasická světová moderna, zastoupená především díly Pabla Picassa, Marca Chagalla, Georgese Braqua, Victora Vasarelyho a ukázkou tvorby geniálních Katalánců Antoni Tàpiese a Joana Miró.

Průlom do jiného výtvarného světa zde ukazují obrazy angloamerických pop-artistů Andy Warhola a Davida Hockneye. Není bez zajímavosti, že největší sbírky angloamerických pop-artistů jsou v německých sbírkách.

Lze tedy shrnout, že výstava představuje dobrodružství vývoje výtvarného umění v uplynulých 100 letech (od O. Dixe po J. G. Dokoupila). To však není cílem této přehlídky, naopak, díla spolu komunikují spíše svou kvalitou – napříč trendy a vývojovými proměnami. 

Zde přítomní účastníci zrodu moderního umění se profilovali již na počátku 20. století,
před 1. světovou válkou. Patří k nim na výstavě zastoupení Pablo Picasso, Georges Braque a Marc Chagall.

 

Mgr. Petr Štěpán, historik umění