Tabata - cvičení pro dospělé v KC Průhon

5.9.2023 – 25.6.2024, 23:59

Tabata (HIIT) je cvičení zaměřené na vysoký a intenzivní výkon ve velmi krátkém čase. Jedná se tedy o další HIIT (high intensity interval training) - kombinaci aerobního a silového cvičení s velkou účinností. 

Cena vstupenky: 90-100 Kč
Tabata - cvičení pro dospělé v KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

Tato metoda je výsledkem výzkumu prováděného skupinou japonských vědců vedenou Dr. Izumi Tabatou z Národního institutu pro zdraví a sport v Tokiu. Trénink je založen na střídání maximální a nízké intenzity cvičení, takže umožňuje dosáhnout lepší kondice i postavy v kratším čase než při jiných kardio cvičeních stavěných na střední zátěži.

 S sebou potřebujete: vhodné oblečení a podle obsahu lekce i obuv s nešpinivou podrážkou, karimatku (omezený počet je k zapůjčení na místě). K dispozici je šatna s uzamykatelnými skřínkami.   

Po vyplnění přihlášky (jednoduchý formulář lze vyplnit na místě při první návštěvě) můžete chodit na libovolné hodiny označené jako "cvičení pro dospělé". Rezervace místa není nutná.  

 Cena lekce je 100 Kč při platbě v hotovosti na místě nebo 90 Kč při platbě předem za 10 a více lekcí.
 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě.Chcete-li příspěvek využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je nutné předem jednorázově uhradit takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Pokud jsou pojištěnec a plátce různé osoby, tak kromě data narození tytéž údaje i o plátci. 
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 
Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet počet vstupenek opravňujících k návštěvě jakékoliv lekce označené jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti.
Platnost vstupenek končí k poslednímu dni školního roku 2022 - 2023.   

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).  

Uhradit předem určitý počet lekcí (min. 10) můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete. 
 
počet žáků: skupinová výuka
rozsah a frekvence: 1 lekce = 60 minut
den a hodina: úterý 18:00 - 19:00
cena kurzu: 100 Kč za lekci hotově na místě nebo 90 Kč při platbě předem za 10 a více lekcí
volná místa: Můžete se kdykoliv přidat!
místo konání: KC Průhon