V Muzeu motocyklů a traktorů v Radovesnicích II najdete přes 500 exponátů

29. duben 2024, 16:40
V Muzeu motocyklů a traktorů v Radovesnicích II najdete přes 500 exponátů

Radovesnice II jsou obec ležící ve Středočeském kraji, asi jen 16 kilometrů severovýchodně od Kolína. Přijeďte do muzea a připravte dětem zábavný den, během prohlídky mohou plnit různé úkoly a na pokladně obdrží drobnou odměnu.

Jak to celé vzniklo

Muzeum veteránů v Radovesnicích II bylo připravováno od roku 2010, kdy se začalo se shromažďováním budoucích exponátů. Vzhledem k zálibám zakladatele i blízkých členů rodiny došlo v krátké době ke shromáždění větší sbírky historických traktorů, motocyklů, nákladních automobilů, zemědělské techniky zejména nářadí a strojů a dalších předmětů, které souvisí se životem na venkově a práci v zemědělství.

Muzeum je umístěno v budovách původního velkostatku. V průběhu dějin se střídali vlastníci od pana statkáře Havelky, následoval státní statek, zemědělské družstvo, v současné době budovy muzea má společnost AGRO Radovesnice II. Ani velkostatkář pan Havelka nebyl první hospodář na statku, koupil statek po roce 1918 po I. Pozemkové reformě Republiky Československé.

Co v muzeu můžete vidět

V muzeu naleznete mnoho historických exponátů. Najdete tu zejména historické motocykly a traktory. Dále také nákladní automobily, vestavby dílen, stabilní motory a mnoho dalšího. Značnou část sbírky tvoří historické motocykly a traktory. U motocyklů jsou hlavně zastoupeny domácí značky Jawa a ČZ, v menší míře značky zahraniční. Exponáty traktorů jsou české značky Zetor, Svoboda, dále americké traktory a traktory z Německa a Rakouska. Většina exponátů je v prostorách muzea, další budou vystaveny na venkovní ploše.

Renovace motocyklů a traktorů

Stroje – traktory a motocykly byly renovovány do původního továrního stavu. U strojů bez renovace byly často ponechány i zdařilé úpravy, které byly provozně zdařilé a provozovatelům zejména u traktorů se osvědčily. U pořízených exponátů byly často úpravy provedené jejich vlastníky různé kvality. Proto hodně úprav bylo demontováno a detaily uvedeny do původního stavu. Ne vždy se však tyto práce při renovacích vydařily.

Muzeum motocyklů a traktorů

adresa: Radovesnice II 110, 281 28 Radovesnice II
telefon: +420 777 337 735
e-mail: [email protected]

www.muzeumradovesnice.cz