Diskuze | Brutální selekce ⁠–⁠ jak dál s přeživší poválečnou architekturou? | ONLINE - Veletržní palác

31.12.2021
Diskuze | Brutální selekce ⁠–⁠ jak dál s přeživší poválečnou architekturou? | ONLINE - Veletržní palác
  • Adresa:
    Dukelských hrdinů 530/47,
    Praha 7, 170 00
Navykli jsme si už pokládat řečnickou otázku „jak dál“? Jak dál s rekonstrukcemi a přestavbami, jak dál s památkovou ochranou, jak dál se samotnými debatami o tom „jak dál“? Po promarněných příležitostech zabránit ztrátám vynikajících realizací z poválečného období se další debaty mohou jevit jako zbytečné plýtvání sil, přesto je zřejmé, že bez nich žádné „dál“ nenastane. Diskuse u příležitosti výstavy NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze chce po kratší revizi úspěchů a neúspěchů minulých let předestřít směry možných cest vedoucích „dál“, cest mezi kapitulací a aktivismem, mezi demolicemi a památkovou ochranou. Cílem diskuse je hledat cesty, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou existenci a fungování poválečných budov z hlediska kulturně-společenského i ekonomického.
Moderátoři: Michaela Janečková, Petr Klíma
Hosté diskuze: Magdaléna Hlaváčková, Tomáš Sacher, Rostislav Švácha, Jakub Zeman
Hosté kulatého stolu: Ondřej Beneš, Petr Hlaváček, Pavlína Krásná
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90⁠–⁠120 min. / livestream bude spuštěn na FB stránce NGP