Profilovou výstavou sbírky volné grafiky pokračujeme v představování jednotlivých sbírkových fondů Muzea umění Olomouc, z nichž ten grafický je jedním z nejobsáhlejších.

Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc
  • Adresa:
    Denisova 824/47
    Olomouc 779 00

Výstava je rozdělena na dvě samostatné části – početně méně zastoupenou, kvalitativně však výjimečnou kolekci z období od 15. do 19. století, a fond 20. a 21. století, reprezentující zásadní proměny vizuální kultury moderní doby. Odlišné zaměření, charakter i způsob zacházení s oběma celky se odráží v jejich vzájemné interakci i v samotné instalaci. Vybraný soubor děl reflektuje technická specifika, tvůrčí, funkční i tematické bohatství tohoto „zvláštního“ typu obrazu od středověku po současnost. Výstavu doprovází katalog.

Muzeum moderního umění | Trojlodí, Kabinet, Salon
7. 11. 2019 – leden 2020