MHF Český Krumlov 2019 - Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce - Zahajovací galavečer s barokní iluminací Zámecké zahrady

Výpravné představení s názvem „Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce“ přiblíží dobu konce 17. a začátku 18. století, dobu francouzského panovníka Ludvíka XIV., jenž miloval hudbu i tanec, realizoval mnohá hudebně taneční představení a sám v nich také účinkoval.

Cena vstupenky: Vstupné včetně rautu 845 - 2790 Kč
MHF Český Krumlov 2019 - Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce  - Zahajovací galavečer s barokní iluminací Zámecké zahrady
  • Adresa:
    Zámek 59
    Český Krumlov 381 01

Poprvé to bylo v roce 1651, když byl ještě chlapec a veřejně vystoupil v Baletu noci. Tehdy jej doprovázel Jean-Baptiste Lully, králův dvorní skladatel a kapelník, který později pro mladého Ludvíka složil další balety a stal se jeho důvěrníkem. Představení na barokní fontáně Zámecké zahrady bude doplněno hudbou dalších Lullyho současníků a dobovým osvětlením.

Choreografie, režie, scénář: prof. Helena Kazárová
Asistent režie: Alžběta Krejčiříková
Asistenti choreografie: Veronika Brzková, Miroslav Stehlík
Výprava: Roman Šolc
Odborný poradce: PhDr. Pavel Slavko

Program: J. B. Lully, J. F. Rebel, M. Marais, A. Campra a další