Na hradě Rychmburg naleznete zajímavé expozice hned v několika patrech

7. únor 2024, 8:07
Na hradě Rychmburg naleznete zajímavé expozice hned v několika patrech

Hrad Rychmburk se nachází u obce Předhradí v Pardubickém kraji. Leží na severovýchodním konci strmého ostrohu, tvořeného údolími říčky Krounky a Lešanského potoka.

Historie i současnost hradu Rychmburk

Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu, který kombinoval tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Hrad byl postaven ve 14. století Tasem z Mrdic, koncem 14. stol. patřil Smilu Flaškovi z Pardubic a roku 1425 byl dobyt husity. V 16. století byl hrad doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně gotický palác, který byl později barokně upraven.

V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde zřízen domov pro staré občany. Lesy velkostatku byly přiřazeny ke státním lesům. Od roku 2007 je to domov pro dlouhodobě duševně nemocné – Domov na cestě.

V současné době spravuje hrad Rychmburk, jako své odloučené pracoviště, Regionální muzeum v Chrudimi.

Hradní expozice

3. nadzemním podlaží

V návštěvnické sezóně roku 2023 byla otevřena expozice o historii panství Rychmburk, která se nachází v severozápadním křídle v pěti sálech spojených nově objevenou enfiládou.

V jihovýchodním křídle hradu se v šesti sálech nachází nová a dočasná expozice s názvem Na kolech radosti. Její obsah zaujme jak dámy, tak pány. Zároveň se zde nachází přístupná kaple a koncertní sál. Pro fyzicky zdatnější, je po náročném schodišti přístupná hradní věž.

2. nadzemním podlaží

Ve jihovýchodním křídle je pro návštěvníky připravena expozice — ukázka idylické domácnosti správce panství z období první poloviny 20. století s pokoji plnými dobového vybavení a atmosféry. Expozice je doplněna vybavenou kuchyní a koupelnou. Pestrost výstavních témat doplňuje expozice Pivovarnictví v Pardubickém kraji a expozice Středověké chrudimské oltáře.

Přízemí

V přízemí se nachází recepce s dětskou hernou, hradní spižírna s občerstvením na principu anglické svačiny a hradní galérie na nádvoří hradu, která vám v průběhu návštěvnické sezóny nabídne výstavy zaměřené na přírodovědná témata: „Rezaví? Nerezaví! 30 let CHKO Železné hory“ a „Okresní myslivecký spolek Chrudim“.

Hradní sklepení

V hradním sklepení je pro ty, kteří se nebojí, přichystáno útrpné právo s autentickými ukázkami výslechových metod a vykonávání trestů.

Bohatý kulturní život

Během návštěvnické sezóny se zde koná mnoho kulturních akcí: pohádky pro děti, koncerty pro dospělé, promítání letního kina, hradní slavnosti a mnohé další. Prostory hradu jsou často pronajímány ke svatebním obřadům, společenským či firemním akcím.

Co navštívit v Předhradí a okolí

Co byste v Předhradí neměli v žádném případě opomenout navštívit, je kostel, a především Panská zahrada. Je to krásný park s restaurací a dětským hřištěm. Z širšího okolí stojí jednoznačně za návštěvu Skuteč a tamní muzeum nebo nádherné koupaliště, dále Proseč s muzeem dýmek, Luže se svou katedrálou a hradem Košumberk nebo Hlinsko s centrem lidových staveb s názvem Betlém a nedaleko Hlinska pak známý skanzen lidových staveb Veselý Kopec. V nedaleké Svratce na kopci nad městem je to nádherný lovecký zámeček Karlštejn.

Hrad Rychmburk

adresa: Předhradí čp. 17 , 539 74 Předhradí
telefon: [email protected]
e-mail: +420 607 263 505

rychmburk.cz