Monastýrování s Jakubem Krčkem (Kladruby)

24.9.2022, 14:00 – 15:30

Speciální prohlídka na téma "Hospodářské zázemí barokního kláštera" v rámci cyklu Monastýrování s historikem Mgr. Jakubem Krčkem, který je mimo jiné autorem monografie "Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínkých reforem".

Cena vstupenky: 200 Kč

Mimořádný stavební rozkvět kladrubského kláštera mezi polovinou 17. a polovinou 18. století byl umožněn mimo jiné i díky dobré ekonomické kondici klášterního velkostatku. Rostlinná a živočišná výroba, realizovaná v hospodářských dvorech, pivovarnictví, lesnictví či rybníkářství zajišťovaly klášterní pokladně dostatečné příjmy, investované následně do stavebních a uměleckých aktivit na celém panství. Některé klíčové hospodářské a provozní objekty bývaly přímo součástí širšího klášterního areálu a právě jim bude věnována tato speciální prohlídka.

Začátek prohlídky ve 14:00 hodin.

Vstupné na prohlídku je 200 Kč.

Rezervace vstupenek je možná na tel. +420 374 631 773 nebo na [email protected].