Muzeum Českého krasu v Berouně

  • Adresa:
    Husovo náměstí 87
    Beroun, 266 01
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století.... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
První cechy, organizace, které začaly vznikat, aby uchránily městské řemeslníky před vnější konkurencí, byly na Podbrdsku ustanoveny... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem.... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice se nachází v jedné místnosti prvního poschodí domu čp. 88, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem, a je v ní... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice „Živá příroda Českého krasu“ je zaměřena zejména na vyšší obratlovce. Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen „Geopark Barrandien“. Jedná se o expozici pod širým nebem... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Městské muzeum v Žebráku bylo založeno v roce 1925 a původně sídlilo v místnosti bývalého hostince v městské radnici. Pro veřejnost... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
V průběhu června 2014 proběhla v berounském muzeu instalace nové expozice, která nahradila Pamětní síň Václava Talicha. Síň... více
27.11.2023 – 21.12.2023, 23:59
Adventní program pro školy zaměřený na tradici perníkářství na Berounsku. Bude sestávat ze dvou částí; v úvodní děti nahlédnou do... více