Český kras a jeho lidé - Muzeum Českého krasu

Zavítejte do berounského Muzea Českého krasu, kde je k aktuálně k vidění dlouhodobá výstava Český kras a jeho lidé aneb Jak krajina mění lidi a lidé krajinu.

Cena vstupenky: zdarma Kč
Český kras a jeho lidé - Muzeum Českého krasu
  • Adresa:
    Husovo náměstí 87
    Beroun, 266 01

Český kras je dnes vnímán hlavně jako místo pro rekreaci, turismus a ochranu přírody. V relativně nedávné minulosti však byl také významným centrem těžby vápence a průmyslové výroby. Vždy byl také zemědělsky využíván a stopy zdejšího osídlení sahají do hlubokého pravěku. A právě všechny tyto činnosti se projevily na dnešním podobě zdejší krajiny. Geologicky unikátní území tvoří základ, který se člověk naučil využívat i chápat.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, které je místem pro život, práci, zábavu i poznání. Výstava přibližuje tento zajímavý region pohledem geologa, archeologa, historika a přírodovědce. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Dokumentuje tak proměnu vztahu ke krajině, jejíž poznání vede ke snaze ochránit a udržet ji pro budoucí generace.

Zajímavosti z výstavy

Uvidíte zde mimo jiné kompletní trampskou či horolezeckou výbavu, řadu unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Sv. Jana pod Skalou z 18. století), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence.

Dozvíte se zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu. Z jistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát.

Část výstavy se věnuje cenným biotopům včetně jeskyní a jejích obyvatel, chráněným rostlinným i živočišným druhům, rozlišování kategorií chráněných území a pochopení výrazu „krajinný ráz“. Výstava je doplněna mechanickými i elektronickými interaktivními prvky (dotykové obrazovky).