Brno

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mezi světovými válkami nastal v Brně intenzivní stavební boom.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Úvodní část optiky, věnovaná fotoaparátům, seznámí návštěvníky s hlavními částmi fotografických přístrojů a na zhruba 80... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného v roce 1992 PhDr. Josefem Smýkalem (* 1926), známým brněnským... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Výstavu připravil zlínský grafik, malíř Josef Ruszelák v roce 2011 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a v roce... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice leteckých motorů vzdává hold výrobcům „srdcí letadel“ a zpřístupňuje problematiku leteckých motorů a jejich konstrukce jak... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů,... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice v přízemí severního křídla hradu Špilberku tematicky navazuje na expozici kasemat a seznamuje návštěvníky se... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mechanické hrací strojky – automatofony, tedy kolovrátky, hřebíčkové stroje, orchestriony, pianoly a jiné – měly v době svého... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice ucelenou formou prezentuje historický vývoj počítačové techniky – od jednoduchých početních pomůcek, přes logaritmická... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Nedávno renovovaný „Janáčkův dům“ představuje původní prostorové uspořádání.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je věnována vývoji života v jednotlivých geologických érách. Prostřednictvím moravských zkamenělin se návštěvník... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice nabízí pohled do historie a produkce význačných výrobců motorových vozidel na Moravě, kterými jsou Tatra Kopřivnice, Zbrojovka... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Historická expozice představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Zavedení manufakturní a posléze tovární velkovýroby téměř vytěsnilo produkci drobných řemeslníků, kteří našim předkům dodávali... více