Divadlo v Dlouhé

  • Adresa:
    Dlouhá 39
    Praha 1 110 00

Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem. Vzniklo v roce 1996 v Praze a jeho zřizovatelem je pražský magistrát. Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Inscenace Divadla v Dlouhé přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru

Divadlo v Dlouhé se pravidelně věnuje také dětským divákům. Každoročně uvede více než 120 představení pro děti a mládež. Pro menší děti pořádá festival Dítě v Dlouhé, kde představuje nejzajímavější inscenace z mimopražských divadel, a od roku 2007 pořádá divadelní festival pro teenagery 13+.

2.4.2023, 19:00 – 21:30
„Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání před šílenstvím.“ více
31.3.2023, 19:00 – 21:20
Z čeho pocházíme, z jaké látky jsme stvořeni? Co byli, jaké sny měli naši předkové a jaké nám vštípili ideje a iluze?... více
4.4.2023, 19:00 – 20:30
Tragický příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy za heydrichiády. Divadelní zpracování stejnojmenné slavné... více
5.4.2023, 19:00 – 21:50
„Otázka na rádio Jerevan: Co bylo dřív, vejce, nebo slepice? Odpověď: Dřív? Dřív bylo všechno – vejce, slepice, maso, cukr…“ více
3.4.2023, 19:00 – 21:00
Pravomil se zrovna zamiloval. Kromě své dívky miluje i svou Vlast a pro obě je ochoten rvát se na život a na smrt. Spravedlnost, pravda a... více
10.4.2023, 17:00 – 18:00
Většina babiček jsou elegantní upravené staré dámy, které mají doma vždy pečlivě uklizeno a vzorně napečeno. Nebo to jsou roztomilé... více
11.4.2023, 19:00 – 20:35
Přihodit se může cokoliv a kdykoliv, a proto je třeba dělat, jako že se nikdy nic nepřihodí. více
12.4.2023, 19:00 – 21:25
"Dobře - tak neležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký to má smysl?" více
14.4.2023, 19:00 – 21:30
Komedie o tom, jak se dá nebo taky nedá dělat divadlo. více
16.4.2023, 10:00 – 11:00
Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů. více
16.4.2023, 17:00 – 18:00
Inscenace o chlapci, který má místo rukou nůžky, ale přesto chce žít jako ostatní. více
17.4.2023, 18:00 – 20:00
Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak?... více
18.4.2023, 18:00 – 19:00
Maňásková groteska na motivy nesmrtelné pohádky. více
22.4.2023, 19:00 – 21:00
Komorní hra francouzského dramatika Victora Haïma o životě samotném. více
24.4.2023, 19:00 – 20:15
„Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví svých vrahů.“ více
26.4.2023, 19:00 – 21:00
…o klopotném hledání sebe sama… více
27.4.2023, 19:00 – 21:20
Magický singspiel více