Designové vánoční ozdoby z mezinárodního sympozia - MSB Jablonec

Naše muzeum letos slaví 120 let svého založení. Z městského muzea s vlastivědnou, sklářskou a bižuterní expozicí, otevřenou veřejnosti poprvé v roce 1904, se v 60. letech 20. století přeměnilo ve specializovanou instituci, kterou od roku 2003 pro výjimečnost jejího zaměření i kvalitu sbírkového fondu zřizuje Ministerstvo kultury České republiky. 

Designové vánoční ozdoby z mezinárodního sympozia - MSB Jablonec
  • Adresa:
    U Muzea 398/4
    Jablonec nad Nisou 466 01

Kulaté výročí bude muzeum slavit celý rok. Na 24. duben připravilo, mimo jiné, představení ve stálé expozici Svět zázraků, výsledky 1. ročníku Mezinárodního sympozia skleněných vánočních ozdob, které muzeum uspořádalo v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023. Jeho cílem bylo popojit sklářské designéry s výrobci vánočních ozdob a umožnit jim společně experimentovat. „V premiérovém ročníku jsme oslovili designérské dvojice DECHEM, ILLOLA, LLEV a firmy GLASSOR, IRISA, RAUTIS. Výsledky předčily naše očekávání, stejně jako zápal, s nímž se všichni zúčastnění do projektu vložili“ uvedla kurátorka sympozia Dagmar Havlíčková. Vytvořené originály obohatí expozici Svět zázraků. „Ozdoby ze sympozia budou ještě letos k vidění i v zahraničí, a to ve spolupráci s českým generálním konzulátem v Hongkongu,“ doplnil hlavní kurátor muzea Petr Nový.