Palmovka přežila a je tu pro své diváky

3. září 2015, 11:58
Palmovka přežila a je tu pro své diváky

Když se na deštivém počátku června 2013 sešlo nové umělecké vedení Divadla pod Palmovkou v čele s Michalem Langem na schůzce věnované budoucí podobě divadla, ani ve snu jej nenapadlo, co všechno se do večera toho dne odehraje. Vltava však už tou dobou stoupala a obavy, že by divadlo mohla zaplavit voda, se ještě téhož večera staly velmi nepříjemnou skutečností: technologické zázemí, část rekvizit i dekorací byly vodou zničeny a divadlo se ocitlo mimo provoz. Odcházející ředitel Petr Kracik zajistil likvidaci nejhorších škod, vlastní rekonstrukce divadla se však brzy ukázala být legislativně komplikovanou záležitostí.   

V další sezoně muselo divadlo své původní plány značně zrevidovat a z části i prozatím opustit – prioritou se stalo přežít v co možná nejlepší kondici. Podmínky těch dvou uplynulých let, kdy bylo divadlo bez své domovské scény, byly opravdu náročné – běžně herci zkoušeli při teplotách kolem deseti stupňů a v provizorním osvětlení, teplota v kancelářích se pohybovala kolem patnácti stupňů, inscenace neměly regulérní generální zkoušky ani plnohodnotné technické zkoušky, byli jsme nuceni hrát a zkoušet v občas ne zcela vyhovujících pronajatých prostorech a těžiště své činnosti divadlo přeneslo na zájezdy po celé České republice.

Nikdy ale divadlo nerezignovalo na snahu o poctivé a kvalitní divadlo. Připravilo celkem devět premiér, z toho pět českých, které si získaly nemalou přízeň a ocenění – Jan Teplý zářící v roli Jaga v inscenaci Othello získal dokonce i širší nominaci na Cenu Thálie. Podařilo se dokonce uvést do života i „punkový“ projekt Studio Palmoffka, který slouží k uvádění divadelních experimentů a jako prostor pro spřízněné divadelní soubory. Divadlo navázalo také spolupráci se zahraničními divadly, tvůrci a festivaly. Proběhla také obměna hereckého souboru, do kterého nyní přišli mnozí zkušení herci i herci, kteří jsou nadějným příslibem do budoucna.

V těchto týdnech již probíhají dokončovací práce v divadelních interiérech. Takže, řečeno slovy někdejšího člena našeho divadla Bohumila Hrabala, „neuvěřitelné se stalo skutkem“. Díky tomu se diváci mohou těšit na řadu příjemných novinek – na nový divadelní klub, nové webové stránky i vizuál divadla, jehož autorem je Martin Ponec, zcela nově pojednanou Malou scénu, nově zřízenou galerii ve foyeru a příjemnější divadelní pokladnu. V neposlední řadě také na nové inscenace – českou premiéru skvělé černé grotesky Johna Hodge Spolupracovníci, která slavila obrovské úspěchy v Londýně, českou premiéru autorské komedie Braňa Holička o největším českém novináři všech dob Henri de Blowitzovi či na černou komedii o mužské krizi středního věku FUK!, ve které se představí Jiří Langmajer. Ve druhé polovině sezony pak diváky pozveme na českou premiéru skvělé dramatizace světově proslulého skandálního románu Johna Littella Laskavé bohyně, na slavnou náměsíčnou grotesku Penzion pro svobodné pány, nestárnoucím humorem sršící komediální klasiku Večer tříkrálový nebo na autorskou komedii Tomáše Svobody Srnky. Samozřejmě, že diváci nepřijdou ani o své oblíbené starší inscenace, z nichž některé patří ke stálicím našeho divadla – například inscenace Edith a Marlene do konce kalendářního roku dosáhne neuvěřitelné 300. reprízy.