Nejen přístup k tvorbě, ale i sklářská škola v Kamenickém Šenově, kde studovali, a Kraj Vysočina, kde žijí, spojuje František Janáka, Martinu Janákovou a Alenu Matějku. Podle kurátora výstavy Petra Nového, který ji nazval SOULAD, „mají rozpoznatelný autorský rukopis spočívající v souladu zvolené technologie s ideovým záměrem a výtvarnou stylizací. Protože jsou rozum a cit v jejich dílech vyvážené, dokáží snadno navazovat emocionální vztah s divákem, sdělovat mu, nikoliv vnucovat, své vidění světa.“

Výstava Soulad - Muzeum skla a bižuterie
  • Adresa:
    U Muzea 398/4
    Jablonec nad Nisou 466 01

František Janák objekty většinou vytváří s využitím technologie tavené skleněné plastiky. Jablonecké výstavě dominuje jeho unikátní cyklus portrétů postav ze světa historie a kultury.

Martina Janáková se dlouhá léta zabývala autorskou keramikou. Sklu se začala věnovat sice později, ale o to pozoruhodnější je její rychle nabytá výrazová suverenita. Alena Matějka je mezinárodně oceňovanou českou sklářskou výtvarnicí a sochařkou, zastoupenou svými díly v četných zahraničních i českých veřejných a soukromých sbírkách. Její tvorba osciluje od kontemplativní roviny po grotesku, neexistuje nic, co by pro ni bylo zapovězeno, aktivně vyhledává výzvy jak technologické, tak výtvarné.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v 17 hodin