Galerie Orlovna vám představí výstavy současného umění v krásném historickém městě Kroměříž

20. září 2023, 16:15
Galerie Orlovna vám představí výstavy současného umění v krásném historickém městě Kroměříž

Památkově chráněný objekt zámecké vodárny je situován v městské památkové rezervaci do sousedství bývalé arcibiskupské mincovny nedaleko kroměřížského zámku.

Budovu nechal v letech 1893–1904 postavit na pozemku starého biskupského mlýna arcibiskup Theodor Khon. Byla využívána k provozu vodních prvků a zařízení v zámeckých zahradách a parcích. Později zde bylo zřízeno tělovýchovné zařízení, tzv. Orlovna. V posledních letech byl objekt dlouhodobě nevyužitý a přes vnější úpravu fasády chátral.

Cílem zakladatelů galerie bylo zachránit jeden z nejhezčích památkově chráněných objektů města a vytvořit v něm prostor pro prezentaci současného výtvarného umění. Galerie podporuje prezentaci současných, především mladých, českých a zahraničních umělců a poskytuje jim prostor pro vzájemný dialog.

Budova se skládá ze dvou samostatných prostor. Z části Orlovna, která je od roku 2008 využívána jako galerie, a z části Vodárna s dochovaným původním zařízením, která je však bez zásadní rekonstrukce nepoužitelná. Cílem projektu bylo vytvořit propojením obou částí moderní multifunkční kulturní prostor, vhodný pro výstavy, performance a menší hudební produkce, při zachování charakteru a zakomponování historicky cenného technického zařízení. Řešení obou částí navrhli studenti Ateliéru prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Galerie Orlovna zve výstavu nových, velkoformátových prací Michaela Rittstena Modrá půda. Výstava je pořádána u příležitosti obnovení činnosti známé Galerie Orlovna města Kroměříže a v rámci oslav 360 let od znovuobnovení města biskupem Karlem II z Lichtensteina Castelcornu.

Vydejte se sem poznat krásu nejen současného umění.