Expozice Čarovná zahrada - české sklo sedmi století - MSB Jablonec

Druhé podlaží hlavní budovy muzea, celkem 380 m2 plochy, je rozčleněno do čtyř výstavních celků, které na sebe chronologicky navazují, a to od starověku po současnost. Takto vytyčené prostory umožňují prezentovat nejen sklo samo o sobě, s příběhy, které se k němu konkrétně váží, ale i lyrický příběh.

Cena vstupenky: 120 Kč
Expozice Čarovná zahrada - české sklo sedmi století - MSB Jablonec
  • Adresa:
    U Muzea 398/4
    Jablonec nad Nisou 466 01

Proto tedy Čarovná zahrada – vždyť co jiného je skleněný předmět než květina, která vyraší, metamorfuje se do poupěte a pak rozkvete do krásy (každá do své specifické). Francouzské zahradě přitom odpovídá i základní rozvržení prostoru – hlavní trasa s dominantami (zvon, fontána, tavená plastika) a vedlejší cestičky a zákoutí.

Lyrický prvek expozice je umocněn ukázkami z děl básníků, které jsou nedílnou a rovnocennou součástí hlavních textových panelů v expozici, a scénografickými prvky, kdy je pro návštěvníka cesta po časové ose dějin skla zároveň poutí ze tmy za světlem. Z uměleckohistorického hlediska je expozice vystavěna na příběhu cesty od anonymní číše po svébytný autorský solitér a hledá odpověď na otázku, kdy, jak a proč tento proces vůbec proběhl a kam v současnosti směřuje. Významnou část expozice tvoří přehled současných výrobků českých i zahraničních firem a studiového skla.

 

AUDIOPRŮVODCE

Muzeum nabízí prohlídku expozic pomocí hlasového průvodce s výkladem v češtině, angličtině, němčině, polštině nebo ruštině. Nahrávku si můžete poslechnout ze speciálního přístroje – audioprůvodce, zapůjčeného v muzejní pokladně. Jeho obsluha je jednoduchá a kromě textových nahrávek v něm najdete i fotografie vybraných předmětů.

Pokud vlastníte chytrý telefon, můžete si doma nebo přímo ve vestibulu muzea vyhledat nahrávku prostřednictvím internetové sítě a při prohlídce poslouchat zvolený výklad přímo ze svého telefonu. Vlastníci telefonů vybavených čtečkou QR kódů si mohou informace najít přímo u exponátů.