Janáček Ensemble - Janáček Brno 2024

3.11.2024, 11:00 – 12:00

Matiné připomene tradici nedělních dopoledních koncertů v tomto divadle, kterých se hojně účastnil i Leoš Janáček. A také hlubokou tradici dechových harmonií, které byly nedílnou součástí života augustiniánů na Starém Brně, kde Janáček vyrůstal. Program matiné je však zaměřen výhradně na hudbu dvacátého století.

Cena vstupenky: 400 Kč
Janáček Ensemble - Janáček Brno 2024
  • Adresa:
    Dvořákova 11
    Brno 657 70

Dechový sextet Mládí si Leoš Janáček (1854–1928) nadělil ke svým sedmdesátým narozeninám. Ve skladbě se vrací ke svému mládí na Hukvaldech a na Starém Brně. Pozoruhodné obsazení se také vztahuje ke vzpomínkám na v té době oblíbené dechové harmonie v Augustiniánském opatství na Starém Brně, se kterým je Janáčkovo dětství a mládí neoddělitelně spojeno. Ve třetí části můžeme sledovat skladatelovu hudební vzpomínku na prusko-rakouskou válku, kdy v roce 1866 obsadili Staré Brno prušáci a malý Leoš jako jediný z fundatistů zůstal v klášteře a tyto události přímo zažil.

Nedílnou součást naší kultury tvoří také hudba židovských skladatelů. Jedním z nejpozoruhodnějších je jistě Gideon Klein (1919–1945), který, ač byl zavražděn nacisty v pouhých pětadvaceti letech, zanechal úctyhodné dílo reagující nejenom na druhou vídeňskou školu, ale zřetelně také na tvorbu Leoše Janáčka. Divertimento napsal v letech 1939–40, tedy před deportací do Terezína, ale již v děsivé realitě perzekuce židovského obyvatelstva. To vše se otiskuje v této nevšední kompozici.

Jiří Zahrádka

Jaroslav Ježek: Dechový kvintet
Leoš Janáček: Dechový sextet „Mládí“, JW VII/10
Gideon Klein: Divertimento pro dechové okteto (dirigent: Vít Spilka)