Historický park Bärnau-Tachov vás zve na cestu v čase do středověkého života

26. únor 2024, 13:39
Historický park Bärnau-Tachov vás zve na cestu v čase do středověkého života

Historický park Bärnau-Tachov je největší středověký archeopark a naleznete ho v Německu jen nedaleko západočeského Tachova.

Hlavním cílem je ukázat, jaké to ve středověku ve skutečnosti bylo a zviditelnit společnou kulturu Slovanů a Němců. Po celá desetiletí visela mezi oběma národy železná opona. Dokonce i po otevření hranic se zdálo být více toho, co nás rozděluje než toho, co nás spojuje. Historický park přispívá k tomu, že lidé na obou stranách hranice se znovu sbližují. Před položením základního kamene pro první stavby byla krajina z velké části zrenaturována. Waldnaab zase následoval svůj přirozený tok, rostliny začaly divoce růst, zvířata se vrátila do svého přirozeného prostředí. Dokonce se zde usadil i čáp černý, kterému hrozí vyhynutí.

Během prohlídky muzejní vesnice projdete raně středověkou slovanskou vesnicí, vystoupáte na impozantní věžovitý hrad z 11. století, a nakonec dorazíte do vrcholně středověkého sídliště. 

Jedná se o živé praktické muzeum, které návštěvníkům zábavnou formou ukazuje autentický obraz středověku. Existuje mnoho příležitostí, jak se můžete sami aktivně zapojit do akcí, kurzů a aktivit. Ať už jde o lukostřelbu, stavbu hliněných zdí nebo pletení plotů.

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami z období středověku největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Jedná se o muzeum, kde si můžete nejen prohlédnout předměty, ale dokonce vstoupit do celých domů. Ve třech sídelních skupinách můžete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož i velký příbytek z 9.–13. století. Tímto jedinečným způsobem ukazuje tento park dějinný vývoj regionu, který se vyznačuje sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Historie je tu doslova všudypřítomná. Uvidíte zde jak bydleli lidé před více než 1 000 lety, jak pracovali a co jedli. Také si prohlédnete, jak se vyvinulo oblečení a bydlení od roku 800 do 1300. Ucítíte zde atmosféru, když stojíte v obývacím prostoru, jaký byl běžný v raném a vrcholném středověku. Smíte se dotýkat kusů nábytku, ze všech stran si prohlédnout i nechat si ukázat použití nástrojů a podobných věcí. Někdy také můžete nahlédnout přes rameno řemeslníkům při stavění a hospodyním při vaření.

Zajímavostí je, že všechny budovy jsou věrnými rekonstrukcemi originálních domů, které dnes již neexistují. Jejich vzhled mohou archeologové přesto vysledovat na základě dřevěných a kamenných zůstatků. Díky nejmodernější technice je dokonce možné určit stáří přesně na rok. I vybavení domů, počínaje nábytkem až po osobní věci našich středověkých představitelů, odpovídá historickým nálezům archeologů.

Toto místo nadchne nejen milovníky historie, vydejte se na cestu časem a zažijte to sami.

Historický park Bärnau-Tachov

adresa: Naaber Straße 5b, 95671 Bärnau
telefon: +49 9635/345 00 28
e-mail: [email protected]

www.historicky-park.cz