Expozice Doteky severu - Severočeské muzeum

Nově vytvořená expozice s podtitulem Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat.

Cena vstupenky: dobrovolné Kč
Expozice Doteky severu - Severočeské muzeum
  • Adresa:
    Masarykova 111
    Liberec 1 460 01

Expozice znázorňuje ledovcem modelovanou náhorní plošinu Jizerských hor, kde najdeme značné množství rašelinišť s unikátní severskou faunou a flórou, nebo severní příkré svahy Jizerských hor, rozčleněné výraznými údolími a pokryté četnými žulovými balvany, bloky a skalami, které rovněž pomáhaly formovat severské ledovce. Další diorama zobrazuje rybník, který využívají ptáci, obojživelníci, vážky i další skupiny hmyzu jako náhradní biotop za zaniklá slepá ramena řek a který prezentuje pozůstatek rybníkářského hospodářství v minulosti ve Frýdlantském výběžku.

Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat. Dále zde bude možnost nahlédnout do míst, která standardní expozice ukazuje jen velmi obtížně (například život v půdě).