Teď je železný věk... - výstava v Přerově

19.12.2023 – 28.4.2024, 23:59

Zveme vás na výstavu, která vznikla ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, p.o., Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem archeologické památkové péče Brno s názvem Teď je železný věk…“ Doba halštatská v srdci Moravy.

Cena vstupenky: 40-80 Kč

Výstava představí nejvýznamnější archeologické poznatky a nálezy ze střední Moravy, včetně území přerovského regionu a uvede je do kontextu významné evropské epochy starší doby železné, kdy se začíná užívat železo, ale současně nastávají zásadní změny ve společenské struktuře pravěké společnosti.

Památky tohoto období na střední Moravě zanechali nositelé platěnické skupiny, náležící k východohalštatské kultuře. Výrazná společenská diferenciace komunit a zejména vzestup elitní vrstvy, v jejichž rukou se soustřeďuje hospodářská i politická moc, ze zřetelně zrcadlí v archeologických nálezech, z nichž můžeme vzpomenout např. bohatě vybavené komorové hroby, nebo hromadné nálezy luxusních předmětů.

Návštěvník bude též uveden do historických souvislostí 8. – poloviny 5. století př. n. l., kdy budou představeni současníci „barbarské“ nadalpské Evropy – vyspělé společnosti Středomoří železného věku (Etruskové, Řekové aj.). Kromě archeologických nálezů výstavu doprovodí množství rekonstrukcí významných archeologických situací, trojrozměrných i kresebných.

Kurátoři výstavy: Mgr. Aleš Drechsler, Mgr. Markéta Straková, Ph.D.