Den seniorů v Zoo Brno

1.10.2023

U příležitost Mezinárodního dne seniorů připravila Zoo Brno na tento den vstupné jen za 10 Kč, jízdu vláčkem zdarma a speciální komentovaná krmení. Vstup za 10 Kč platí pro seniory nad 65 let při předložení dokladu (seniorská jízdenka MHD atp.).

Cena vstupenky: 10-180 Kč

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nabízí svým návštěvníkům už od roku 1953 prostor pro aktivní odpočinek a poznání.

Ode dne slavnostního otevření se změnila nejen tvář zoologické zahrady, ale také potřeby jejích návštěvníků. Vývoj, který má ve všech vyspělých společnostech společné rysy, přiměl Světovou organizací zoologických zahrad a akvárií (WAZA) k formulování nového poslání zoologických zahrad. Podle vyhlášení tohoto prestižního seskupení nejvýznamnějších zoologických zahrad budou jejich další aktivity směřovat zejména k poskytování odpočinku a relaxace svým návštěvníkům, k nenásilnému získávání informací o přírodě a vzdělávání v oblasti její ochrany, jakož i k posilování kladného vztahu k ní, k chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a k výzkumu zaměřenému na záchranu těchto druhů žijících dosud ve volné přírodě.