Celosvětově nejznámější česká opera je vrcholným dílem skladatele Antonína Dvořáka, okouzlujícím obecenstvo již od své světové premiéry v roce 1901. 

Rusalka - Divadlo Antonína Dvořáka
  • Adresa:
    Čs. legií 148/14
    Ostrava – Moravská Ostrava 701 04
 
 „Za tvou lásku, za tu krásu tvou, 
za tvou lidskou vášeň nestálou,
za všecko, čím klet jest osud můj,
lidská duše, Bůh tě pomiluj!“
 
K dispozici měl skladatel vynikající básnické libreto Jaroslava Kvapila inspirované Andersenovou Malou mořskou vílou i baladami Karla Jaromíra Erbena, jsou zde patrné také vlivy symbolismu a dekadence období konce 19. století. Opera vypráví pohádkový příběh vodní víly Rusalky, která opouští bezpečí svého jezerního domova a pro lásku k Princi se stává člověkem. Citově nestálým Princem je pro jeho chvilkové okouzlení jinou ženou v den své svatby zrazena a lidským světem zavržena. Zrazená Rusalka se nemůže vrátit zpět, stává se smrtícím živlem – bludičkou – a v jejím náručí nachází smrt i Princ. Příběh je skladatelem vyprávěn barvitou, melodicky a instrumentačně bohatou, city naplněnou hudbou; je sugestivním obrazem přírody i citů. Ve Dvořákově hudebním zpracování se dostalo závěru opery, kdy zoufalý Princ umírá v náručí Rusalky-bludičky ve vlnách jezera, silné dechberoucí katarze – odpuštění Rusalky umírajícímu Princi. Skladatel tak vytvořil jeden z nejsilnějších, silným citem a neuchopitelnou očistnou krásou naplněných hudebních závěrů české i světové operní tvorby.
 
Uvádíme v českém originále s českými a anglickými titulky.
 
Premiéry 17. a 19. října 2019  v Divadle Antonína Dvořáka
 
Délka představení: 3 hodiny 20 minut (2 přestávky)
 
Libreto Jaroslav Kvapil (1868–1950)
Hudební nastudování Jakub Klecker
Režie Radovan Lipus
 
Realizační tým 
Hudební nastudování: Jakub Klecker
Dirigent: Jakub Klecker, Adam Sedlický
Režie: Radovan Lipus
Scéna: David Bazika
Videoprojekce: Otakar Mlčoch
Kostýmy: Ha Thanh Špetlíková
Choreografie: Jana Hanušová
Sbormistr: Jurij Galatenko
Dramaturgie: Eva Mikulášková