Zbýšov

29. červen 2023, 11:38
Zbýšov

První zmínka o osadě je v listině z roku 1280, kterou zemský maršálek Bohuš z Drahotúš daroval osadu Zbýšov (Zbiscowiz) své dceři Herce a oslavanskému klášteru, do něhož dcera vstoupila.

Historie

Od té doby má Zbýšov vrchnost, dějiny a osudy společné s nedalekými Oslavany. Když pak v letech 1516 - 1526 klášter vyhořel, jeho statky i se Zbýšovem držel pan Kuna z Kunštátu a po něm Vilém z Kunštátu, který oslavanské zboží a s ním i obec Zbýšov zastavil před rokem 1547 Albrechtu Bošovskému z Polanky. Po změně majitelů jej získal sňatkem v polovině 17.století Arnošt hrabě Mollart.Více.. Současnost Současný Zbýšov se jeví jako malé město, s poklidným společenským životem, dostatečným bytovým fondem a sítí služeb pokrývající základní potřeby. Pro návštěvníka neznalého historii obce bude pravděpodobně těžké nalézt doklady nedávné minulosti a může být i překvapen klidným a čistým prostředím této bývalé průmyslové obce. Mementem dřívějších dob jsou pouze těžební věže dolů Jindřich II a Simson na opačných koncích obce a poněkud nesymetrický kopec tzv. halda, porostlý řídkou vegetací, jenž vznikl navážkou vytěžené hlušiny. Nalézt další stopy důlních činností je v současnosti nesnadné i pro mnohé místní občany.

Doprava

Obec je z hlediska dopravy dostatečně provázána s okolním světem. Spoje autobusové dopravy, provozované dopravními společnostmi z nedalekých měst Rosic a Ivančic, jsou poměrně frekventované a orientované především směrem na město Brno, ale i okolní města či vesnice jsou snadno dostupné.

Dostupnost okolí prostředky veřejné hromadné dopravy je však diametrálně odlišná v nepracovní dny, zejména v sobotu jsou spoje do okolí zredukovány na stěží dostačující minimum. Přesto lze obec díky poloze poblíž významných vnitrostátních komunikací využívaných dalšími formami dopravy – především automobilovou, považovat za snadno dostupnou.

Životní prostředí Díky dokončené plynofikaci obce a čističce odpadních vod, Zbýšov poměrně málo zatěžuje životní prostředí a mnoho místních obyvatel řadí mezi největší změny po roce 1991 stav životního prostředí, jenž se radikálně zlepšil. V dobách provozování důlní činnosti, byl ekologický systém zatěžován především uhelným prachem jenž se uvolňoval do okolí při transportu uhlí do oslavanské elektrárny ( v raném období byl prováděn nákladní automobilovou dopravou, po roce 1970 pomoci unikátní lanové dráhy, vedené ze Zbýšova přes Padochov přímo do elektrárny ).

Mnozí občané Zbýšova si určitě pamatují zimním období, kdy sníh ještě téhož dne ztrácel svou původní bílou barvu a byl pokryt uhelným prachem a popílkem z nedaleké elektrárny. K navození dojmu ekologicky příznivého prostředí přispívá také okolní příroda, která je ze značné části zalesněna. Z těchto faktorů se dá vyvozovat, že zejména díky blízké distanci města Brna a vzhledem k relativně dostupnému bydlení začíná být atraktivní lokalitou pro vznik migračních tendencí též směrem do obce.

Zbýšov

adresa: Masarykova 248, 664 11 Zbýšov

telefon: +420 546 431 226
e-mail: [email protected]
www.mestozbysov.cz

Akce města Zbýšov a okolí

7.3.2024, 19:00 – 23:59
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois... více
4.4.2024, 19:00 – 23:59
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má... více
11.4.2024, 19:00 – 23:59
Podobnost se Seriálem sex ve městě je čistě náhodná Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby... více
18.4.2024, 19:00 – 23:59
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. více
15.5.2024, 19:00 – 23:59
Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních mužů plná groteskních scén , které vyústí ve velmi překvapivý a... více
20.10.2024, 19:00 – 23:59
Čekají vás historky o mém životě, prostor na otázky na tělo, autogramiáda, focení a mnoho dalšího. více
8.12.2024, 19:00 – 23:59
Věra Martinová s kapelou - vánoční koncert více
27.12.2024, 19:00 – 23:59
Janek Ledecký je jednou z našich nejznámějších hudebních hvězd. Poprvé si získal pozornost publika jako frontman rockové kapely... více