Tovačov je městem pod Spanilou věží

29. únor 2024, 14:47
Tovačov je městem pod Spanilou věží

Město Tovačov se stejnojmenným zámkem leží při středním toku řeky Moravy, v samém srdci rovinaté a úrodné Hané v Olomouckém kraji. Je středem pomyslného čtverce, jehož vrcholy tvoří na severu krajské město Olomouc, na východě město Přerov, na jihu město Kroměříž a na západě pak město Prostějov.

Zajímavá místa v Tovačově

Zámek Tovačov

Když se budete blížit k Tovačovu, již z daleka vás přivítá věž zdejšího zámku, který je hlavní dominantou města. Tovačovský zámek je výrazným symbolem města, zejména jeho 96 metrů vysoká Spanilá věž. Od roku 1958 je chráněn jako Kulturní památka, je ve vlastnictví města Tovačova a je přístupný veřejnosti.

Naučná stezka " Po stopách bitvy u Tovačova 1866"

Přímo v Tovačově a bezprostředním okolí se nachází celkem 8 památek na boje, které zde probíhaly 15. července roku 1866. Stezka je dlouhá 8 kilometrů a dozvíte na ní mnoho zajímavého.

Tovačovské rybníky a jezera

Tradice rybníkářství sahá až do roku 1464. Dnes tvoří soustavu rybník Hradecký, Křenovský, u zámku rybník Kolečko a u cesty do Lobodic rybník Náklo.

Tovačovská jezera jsou zatopené plochy, které vznikli v padesátých letech 20. století jako následek těžby štěrkopísky. Jedná se o tato jezera: Jezero Sever, Troubecké jezero, Annínské jezero, Skašovské jezero. Všechna jezera jsou také rybářskými revíry. 

Zajímavá místa v okolí Tovačova

Soutok řek Moravy a Bečvy

Jen pár kilometrů od Tovačova, po červené turistické značce, směrem na Troubky, se nachází soutok dvou moravských řek — Bečvy a Moravy. Bečva pramení v Beskydech (u Bumbálky pod kopcem Trojačka) jako Vsetínská a (pod Vysokou u Třeštíku) jako Rožnovská Bečva a pod názvem Bečva pokračuje od soutoku ve Valašském Meziříčí. Morava pramení pod Králickým Sněžníkem.

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

NPR Zástudánčí byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km jihovýchodně od Tovačova, její rozloha je 100 hektarů. Rezervace představuje zachovalý lužní les s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků. Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu.

Zámek Chropyně

Nápadná je jasně červená střecha, které vévodí vysoká, štíhlá věž. V místnostech chropyňského zámku si můžete prohlédnout početnou sbírku zbraní v Rytířském sále, soubor cínového nádobí, místnost se stolem krále Ječmínka nebo krásný dřevěný strop s erby Fürstenberků a spřízněných rodin.

Arcibiskupský zámek a historické zahrady v Kroměříži

Arcibiskupský zámek je se svou 86 metrů vysokou věží výraznou dominantou města. Kroměřížský zámek a nádherná zámecká zahrada jsou považovány za zvláště cenný a zachovalý příklad barokního zahradního a palácového designu. Celý komplex byl v prosinci roku 1998 pro svou výjimečnou historickou i architektonickou hodnotu i krásu krajinných a zahradních úprav zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

www.tovacov.cz