Navštivte Strahovský klášter. Ukrývá jednu z nejkrásnějších knihoven i zajímavou obrazárnu

7. listopad 2023, 12:31
Navštivte Strahovský klášter. Ukrývá jednu z nejkrásnějších knihoven i zajímavou obrazárnu

Návštěva Strahovského kláštera je zajímavá z mnoha důvodů. Samotný klášter je velmi zajímavým místem, ale navíc ve svých zdech ukrývá i takové skvosty, jako je zdejší historická knihovna, nebo obrazárna s velmi hodnotnou sbírkou z doby od 14. do poloviny 19. století.

Strahovská knihovna

Knihovna patří ke Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Knihovna v kláštěře vznikla kolem roku 1143 a její historická část čítá až na 200 000 svazků.

Stálá expozice: Historické knihovní sály. Původní historické knihovní sály (ve slohu barokním a klasicistním) vystavěné v 17. a 18. století. Součástí expozice je původní mobiliář. vstupní expozice - ukázky z knižních fondů kabinet kuriozit - sbírka přírodnin a kuriozit, Teologický sál a Filozofický sál. Studovna knihovny: otevřena út a čt 9-16 h, pá 13-16 h

POZOR! Strahovská obrazárna je dočasně uzavřena!
Obrazárna Strahovského kláštera

Obrazárna, jejíž základ byl dán již roku 1835, dnes obsahuje více než půdruhého tisíce maleb. Nejhodnotnější část je instalovaná v chodbách ambitu v patře konventní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky z doby od 14. do poloviny 19. století. Chronologicky řazená instalace je připomínkou původní prezentace sbírky v jednom ze sálů konventní budovy.
Kolekce je členěna do několika oddílů:

  • Malířství a sochařství 1300 - 1570  (Strahovská madona z doby 1340, Mistr Vyšebrodské madony, Mistr litoměřického oltáře, Mistr čáslavské desky, Mistr IW...)
  • Rudolfínské malířství (B. Spranger, H. von Aachen, J. Heintz st., D. de Q. Ravesteyn...)
  • Flámské malířství (J. Mostaert, F. Francken II., G. v. Valckenborch, A. van Dyck, A. Adriaenssen...)
  • Italské malířství (L. Cambiaso, S. Ricci, P. Batoni...)
  • Středoevropské malířství 17. - 19. stol. (J. K. Loth, J. K. Liška, M. V. Halbax, P. Brandl, V. V. Reiner, F. M. Purgau, J. G. Beitler, K. J. Hirschely, A. Kern, N. Grund, F. K. Palko, F. A. Maulbertsch, F. X. Procházka...) 

Otevírací doba

denně 9-17 h
1. 1. otevřeno 12-17 h
Zavřeno: Velikonoční neděle, 24., 25. 12.
31.12. otevřeno 9-15 h

Prodej vstupenek končí 30 min před koncem otevírací doby, pro skupiny žáků základních českých škol 10 Kč/1 osoba. Poplatek za fotografování a filmování je zrušen.

Strahovský klášter

adresa:  Strahovské nádvoří 132/1, 118 00  Praha-Hradčany
telefon: +420 233 107 718
e-mail: [email protected]

www.strahovskyklaster.cz

Akce Strahovské knihovny