Státní hrad a zámek Velhartice patří mezi nejromantičtější šumavské objekty

16. listopad 2023, 13:06
Státní hrad a zámek Velhartice patří mezi nejromantičtější šumavské objekty

Velhartice jsou hrad ve stejnojmenné obci. Můžeme jej nalézt na půl cesty mezi městy Klatovy a Sušicí, stojí na skalnaté ostrožně nad levým břehem řeky Ostružná.

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Dominanty objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům a jeho protějšek, přední věž. Vzájemně jsou propojené mohutným kamenným mostem.

Prohlídkové okruhy Velhartic

Gotický hrad. V tomto okruhu se seznámíte s historií a stavebním vývojem hradu ve 13. - 16. století. Trasa zahrnuje hradní cisternu, sklepy, bývalé interiéry Rajského paláce, vyhlídku z velkého kamenného mostu a obrannou věž Putnu. Při prohlídce také můžete nahlédnout do středověkého života prostřednictvím hry šachové podle Tomáše Štítného ze Štítného.

Renesanční zámek. V zámku vás čeká renesanční zázemí šlechtické rodiny žijící v polovině 17. století. Rodinná místnost, šatna šlechtičny, komůrka komorné, jídelna, herna, taneční sál a lovecká chodba. Netradičně pojatá expozice vás blíže seznámí se všedním i společenským životem šlechtické rodiny na venkovském sídle. Dozvíte se o filosofii jejich života, jak lidé pozdní renesance trávili svůj volný čas a také něco o hrách, které se v tomto období hrály.

Prohlídka areálu a pivovaru. Prohlídka bez průvodce zahrnuje venkovní prostory horního a spodního nádvoří, bývalý hradní pivovar s interaktivní výstavou, zbytky vinopalny, zadní parkán, či vyhlídku do údolí říčky Ostružné. V areálu je rozmístěno i několik her, které je možné si zahrát. Najdete zde interaktivní výstavu Krajina míru, pole války — vztahující se ke třicetileté válce a Martinu Huertovi, staviteli velhartického zámku.

Skanzen lidové architektury. Soubor staveb lidové architektury se nalézá v předhradí. Je tvořen hodnotnými staveními transferovanými z pošumavského předhůří. Konkrétní podrobnosti o jejich historii i technické detaily jsou popsány u jednotlivých chalup. Exteriéry skanzenu jsou volně přístupné bez ohledu na otevírací dobu hradu.

Šumavské trojhradí — Velhartice, Rabí, Kašperk

Hrad Velhartice je součástí projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o volné sdružení tří šumavských hradů: Velhartic, Rabí a Kašperku, lokalizovaných v blízkém okolí města Sušice. Společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Státní hrad a zámek Velhartice

adresa: Velhartice 1, 341 42 Kolinec
telefon: +420 376 583 315
e-mail: [email protected] 

hrad-velhartice.cz

Foto: ©Václav Šváb, ©Radovan Kodera, ©Aleš Motejl, ©archiv státní hrad a zámek Velhartice

26.7.2024, 20:00 – 22:00
Apokryfní monodrama Jana Horáka. více