Polabské muzeum v Poděbradech nastiňuje historii i současnost města a Polabí

15. únor 2024, 10:43
Polabské muzeum v Poděbradech nastiňuje historii i současnost města a Polabí

Polabské muzeum prezentuje své expozice v Poděbradech, Nymburce, Přerově nad Labem a Lysé nad Labem. Polabské muzeum v Poděbradech je regionální muzeum nacházející se v lázeňském městě Poděbrady ve Středočeském kraji. V muzeu najdete zajímavé expozice, které představují historii a život ve městě a okolí. Muzeum je důležitým místem pro pochopení historie a kulturního dědictví tohoto regionu. Je ideálním místem pro výlet s rodinou.

Hlavní úkoly Polabského muzea

Polabské muzeum bylo zřízeno za účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.

Polabské muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i zahraniční provenience. Sběrnou oblastí jsou zejména území okresu Nymburk s přesahem do nejbližšího okolí a části území středních Čech.

Sbírky jsou tvořeny na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie včetně písemností a dějiny umění.

O Polabském muzeu v Poděbradech

Polabské muzeum sídlí od roku 1906 v budově nejstarší poděbradské školy, středověkého původu, přestavěné v roce 1846, která v roce 2009 a 2010 prošla náročnou rekonstrukcí včetně kompletní rekonstrukce stálých expozic. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z roku 1444 zvaný Kunhuta.

Co v muzeu najdete

V hlavní budově Polabského muzea v Poděbradech se nachází nová stálá expozice Příběh Polabí, která seznamuje návštěvníky s významnými úseky z dávných dějin Země a člověka v Polabí, až téměř do 20. století. Prohlídka expozice začíná seznámením s pozůstatky po bohatém životě v druhohorním moři. Pokračuje představením fauny a flóry v polabské krajině ve čtvrtohorách. Následně seznamuje s životem lidí v době bronzové, římské a pod dozorem germánského válečníka s obdobím stěhování národů a navštíví svět starých Slovanů. Následující expozice návštěvníka zavede do období baroka a renesance – zlatého věku měst. Během třicetileté války bylo Polabí zcela zpustošeno a zanikla i moc měst. V obrazové galerii se návštěvník seznámí s proměnou města Poděbrady v průběhu staletí – od nejstarší veduty města do 1. poloviny 20. století. Závěr expozice je věnován proslavenému poděbradskému sklářství a rozvoji města po objevení minerálních pramenů a založení lázní v roce 1908. Největší rozkvět město i lázně zaznamenaly v období první republiky, kdy se Poděbrady staly opravdovým společenským a kulturním centrem.

Polabské muzeum se svými zajímavostmi

V expozici je k vidění model zemských vrstev podle vrtu z roku 1930, ukázka denárového pokladu z 10. století nalezeného u Poděbrad v roce 1936, funkční model stáčírny minerální vody v podobě z 20. – 30. let 20. století. Součástí stálé expozice je i hmatová expozice, kde návštěvník může hmatem poznávat předměty, se kterými se již v průběhu prohlídky mohl seznámit vizuálně. Mezi zajímavosti přírodovědné části expozice patří nálezy pocházející z blízkého okolí Poděbrad, a to stehenní kost, kel a stolička mamuta a zkamenělá kost dinosaura. K zajímavým sbírkovým předmětům ve stálé expozici patří obrazy poděbradského rodáka Ludvíka Kuby. Návštěvník si může vytvořit svůj vlastní suvenýr – na raznici si vyrazí vlastní denár – kopie denáru Soběslava Slavníkovce či v herním koutku vyzkoušet práci na pravěkých mlýncích a vrtání do hlavice kamenné sekyry.

Polabské muzeum v Poděbradech

adresa: Na Dláždění 68, Poděbrady, 290 01
telefon: +420 325 612 640
e-mail: [email protected]

www.polabskemuzeum.cz/mista/polabske-muzeum