Oblastní galerie Liberec

18. prosinec 2022, 0:42
Oblastní galerie Liberec

Muzeum evropského umění Oblastní galerie Liberci patří mezi pět největších galerií v České republice. V jejím depozitáři se nachází na dvacet dva tisíc sbírkových předmětů – obrazů, grafik, kreseb a plastik.

Historie liberecké galerie sahá do roku 1946. V této době byla galerie součástí Severočeského muzea v Liberci, ale pro prezentaci sbírek výtvarného charakteru jí byl vyčleněn speciální prostor v Liebiegově paláci. Správy sbírek se ujal liberecký rodák, grafik Jaro Beran, který se stal i prvním ředitelem galerie jakožto samostatné instituce. Ta vznikla v roce 1953 v rámci státem zakládané sítě galerií. Galerie až do konce roku 2013 sídlila v tzv. Liebiegově paláci, který si v letech 1871 – 1872 nechal podle vzoru severoitalských renesančních vil postavit liberecký textilní velkopodnikatel Johann Liebieg mladší. V únoru 2014 Oblastní galerie Liberec otevřela nové výstavní prostory v budově bývalých lázní v Liberci. Rekonstruované lázně jsou ukázkou revitalizace chátrající budovy, kde se skloubila historická architektura s moderními architektonickými detaily. Lázně nabízejí velkorysý prostor pro stálé expozice, výstavy a doprovodné programy galerie.

Návštěvník v lázních najde celkem pět stálých expozic – Na vlnách umění (Umění z Čech, Moravy a Slezska), Mecenáš Heinrich Liebieg (rakouské, německé a francouzské obrazy 19. století), Nizozemské malířství 16.-18. století, expozici věnovanou historii lázní a galerie a také interaktivní a hravou expozici Buď v obraze. Díky tomu, že stálé expozice obsahují reprezentativní průřez všemi hlavními uměleckými směry a uměleckými osobnostmi, jsou sbírkové výstavy opravdovou chloubou galerie. Sálům pro krátkodobé výstavy dominuje impozantní bazénová hala. Kromě ní se výstavy pořádají v dalších výstavních prostorech. Výstavy jsou zaměřené jak na klasickou malbu a sochu, tak rovněž na fotografii, architekturu a nová média nebo instalace.

Nedílnou součástí „provozu“ galerie jsou edukativní programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, výtvarné kurzy, komentované prohlídky nebo přednášky odborníků, koncerty.

Otevírací doba

Oblastní galerie Liberec je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Každý čtvrtek nabízí prodlouženou otvírací dobu do 19 hodin a navíc vstup do celé galerie je zdarma!

V lázních návštěvník objeví moderní prostředí vstřícné všem věkovým skupinám. Nabídku doplňuje galerijní obchod s drobnými upomínkovými předměty a katalogy a galerijní kavárna. Celá budova galerie je bezbariérová!

Oblastní galerie Liberec

adresa: Masarykova 723/14, 460 04 Liberec
telefon: +420 485 106 325

www.ogl.cz

1.6.2023 – 1.10.2023, 23:59
Série výstav pod společným názvem Lázeňská sezóna zahrnuje výstavy Pasty Onera The Gilded Age, Libuše Dlaboly Pražákové Tobě a... více
2.6.2023 – 15.10.2023, 23:59
„Ženy, stejně jako muži, by se měly pokoušet o nemožné. A pokud neuspějí, jejich neúspěch by měl být výzvou pro ostatní.“ –... více
2.6.2023 – 1.10.2023, 23:59
Pasta Oner (*1979), multimediální umělec, autor charakteristických akrylových a olejových obrazů, grafických listů, nástěnných plastik,... více