Identita. Útěk z postsovětského prostoru - Oblastní galerie Liberec

26.4.2024 – 28.7.2024, 23:59

Společenská, ekonomická a kulturní transformace střední a východní Evropy na konci 20. století přiměla místní umělecké komunity k přehodnocení svých historických kořenů, paměti a částečnému znovuobjevení vlastní identity.

Identita. Útěk z postsovětského prostoru - Oblastní galerie Liberec
  • Adresa:
    Masarykova 723/14
    Liberec 460 01

 Přestože se ale bývalé porobené národy snaží zbavit své „postsovětské“ nálepky prostřednictvím aktivního de-sovětizačního a globalizačního úsilí, kulturní a politické dědictví bývalých režimů je v jejich současném životě stále pronásleduje. Navzdory tomu, že se tyto národy pevně etablovaly jako nedílná součást evropského a transatlantického společenství, stále zpochybňují svou kulturní identitu a ptají se, která část jejich kultury je jejich vlastní a která jim byla vnucena cizími utlačovateli. Časté používání pojmu „identita“ v umění poukazuje na jeho význam pro současný kulturní a společenský kontext.

Pobaltské státy nejsou výjimkou. Po rychlé reintegraci do západního společenství jsou stále vystaveny skrytému stínu sovětského dědictví. Výstava „Identita. Útěk z postsovětského prostoru“ se zabývá trvajícími snahami o vymanění se z tohoto stínu. Výstava představuje deset litevských umělců různých generací, jejichž díla se zabývají neustálým hledáním vlastního kulturního já. Všechny je však spojuje neustálé hledání vlastní individuální a kulturní identity.

Vystavující umělci: Žygimantas Augustinas, Algimantas Kensminas, Tauras Kensminas, Denisas Kolomyckis, Žydrūnas Mirinavičius, Rūta Putramentaitė, Eglė Ridikaitė, Indrė Rybakovaitė, Ieva Skauronė, Andrej Vasilenko

Pořádá Velvyslanectví Litvy v Praze ve spolupráci s Akademií výtvarných umění ve Vilniusu a Oblastní galerií Liberec.

Expozice 150 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 300 Kč
Expozice 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 200 Kč
Doprovodný program: 30 Kč/žák.
Komentovaná prohlídka: zdarma
Roční vstupenka: 350 Kč (osobní), 700 Kč (rodinná).
Každý čtvrtek volný vstup.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10–18 hodin
Středa 10–18 hodin
Čtvrtek 10–20 hodin
Pátek 10–18 hodin
Sobota 10–18 hodin
Neděle 10–18 hodin