Oblastní muzeum a galerie v Mostě hraje důležitou roli v kulturním životě města a okolního regionu

13. listopad 2023, 21:08
Oblastní muzeum a galerie v Mostě hraje důležitou roli v kulturním životě města a okolního regionu

Jedná se o kulturní instituci nacházející se v Ústeckém kraji. Slouží k zachování a prezentaci kulturního a historického dědictví regionu. Muzeum dnes sídlí v budově bývalého německého reálného gymnázia. Pokud máte celoživotní touhu po vzdělávání, zde jste na správném místě, dozvíte se zde mnoho zajímavého.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě a jeho stálé expozice

Stálá expozice Poklady výtvarného umění Mostecka (14. - 16. století) zahrnuje především uměleckou výbavu kostelů v Mostě a na Mostecku. Představuje nejvzácnější pozdně gotické a renesanční obrazy a plastiky ze sbírky muzea. Expozice Geologie severozápadních Čech obsahuje ukázky minerálů a zkamenělin z Mostecka a jeho širšího okolí. Základem mineralogické části je soubor minerálů nalezených při těžbě hnědého uhlí. Ty doplňují ukázky nerostů vulkanických komplexů severozápadních Čech a krystalinika východní části Krušných hor. Převažující část expozice tvoří paleontologické exponáty řazené podle jednotlivých geologických epoch dochovaných v prostoru našeho regionu. V expozici je vystaveno 170 ukázek minerálů a hornin, 372 zkamenělin, 11 modelů živočichů, 8 replik zkamenělin, 13 reprodukcí paleontologických rekonstrukcí a 3 tabule s 12 reprodukcemi fotografií minerálů.

Baronka Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par. Vystavené exponáty pocházejí z rozsáhlé pozůstalosti Ulriky von Levetzow, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od roku 1900. Granátová souprava šperků, která je jedním z nejvzácnějších šperkařských děl v České republice, je umístěna v pomyslném středu expozice.

Stálá expozice muzea Ze života obyvatel Krušnohoří vás zavede do Krušných hor a ukáže vám život obyčejných lidí. Zařízené světnice a dílny představují všední život, domácí práce i typická řemesla jako jsou hornictví, punčochářství, krajkářství či hračkářství. Expozice nabízí také pohled na kouzelnou krušnohorskou vánoční atmosféru s betlémy, kouřícími panáčky a pyramidami.

Oblastní muzeum a galerie kromě stálých expozic také pravidelně pořádá různé dočasné výstavy, které se zaměřují na různá témata jako je regionální historie, výtvarné umění, archeologie a další.

Muzeum dále nabízí různé vzdělávací programy a akce pro školy a veřejnost, které mají za cíl zvýšit povědomí o regionální historii a kultuře.

Sbírky Oblastního muzea v Mostě

Muzeum a galerie v Mostě spravuje různé sbírky, které zahrnují archeologické nálezy, umělecká díla, historické artefakty, fotografie a další materiály. Tyto sbírky představují historii a kulturu regionu. Základ sbírky Oblastního muzea v Mostě vznikl sběratelskou činností Městského muzea v MostěPodkrušnohorského muzea v Mostě. Sbírka byla doplňována formou darů vlastním sběrem, majetkoprávními převody a také nákupy. V polovině 60. let 20. století bylo s tehdy Okresním muzeem v Mostě sloučeno Městské muzeum v Horním LitvínověDomácké vlastivědné muzeum v Hoře Svaté Kateřiny. Sbírky pocházejí také od dalších subjektů jako např. klášter Minoritů, Piaristická kolej v Mostě, pozůstalost Ulriky von Levetzow apod.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

adresa: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most 1
telefon: +420 476 442 111
e-mail: [email protected] 

www.muzeummost.cz

1.3.2024 – 31.12.2024, 23:59
Jedna z největších muzejních institucí Ústeckého kraje se věnuje zejména přírodě, umění, kultuře a historii Mostecka i... více