Muzeum Frenštát pod Radhoštěm

18. červenec 2023, 14:08
Muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Iniciátorem sběratelské činnosti byl Jiří Felix, učitel a sokolský činovník. V roce 1893 prosadil založení místního Národopisného odboru, který ve spolupráci se školami, spolky a institucemi shromáždil národopisné sbírky z Frenštátska. Ještě téhož roku odbor uspořádal výstavu v budově chlapecké školy – dnešním sídle muzea. Po účasti regionu na pražské výstavě činnost odboru končí. Jeho veškerý majetek a 80 sbírkových předmětů bylo odevzdáno městu jako základ budoucího muzea. Jiří Felix tehdy píše “Neschází tedy nic, nežli pevná vůle místní muzeum zříditi“.

V následujících letech počet sbírkových předmětů narůstal, zejména z pozůstalosti Jiřího Felixe. Přibyla také sbírka pátera Josefa Slavíčka, a to výklenkové sošky, hodiny, sbírka knoflíků, broží a spínadel a podmalby na skle.

V roce 1934 byly sbírky vystaveny na Krajinské výstavě Moravskoslezského Pobezkydí ve Frenštátě, znovu v budově dnešního muzea. Završením úsilí muzejní komise v čele se správcem sbírek Bohumírem Strnadlem - Četynou, bylo získání budovy v Horní ulici.

Zde bylo muzeum 25. prosince 1951 pod vedením ředitele Aloise Zbavitele otevřeno. Krátce nato prudce vzrostl počet sbírkových předmětů. Převažují dary spolupracovníků, příznivců a místních umělců. Muzeum také začalo vydávat svůj časopis s názvem Hlasy, ve kterém informovalo veřejnost o své činnosti a sbírkách. V roce 1965 se stalo frenštátské muzeum pobočkou Vlastivědného ústavu v Novém Jičíně – dnes Muzea Novojičínska. Budova v Horní ulici brzy muzeu nedostačovala, proto se v roce 1959 stěhuje do druhého patra frenštátské radnice, kde sídlí nepřetržitě až do roku 2002.

Své konečné sídlo našlo muzeum v důstojné budově bývalé chlapecké školy z roku 1876, kterou pro tyto účely poskytlo město Frenštát. Po náročné rekonstrukci a tvorbě expozic, financované z fondů Evropské unie a zřizovatele muzea Moravskoslezského kraje, bylo muzeum 16. června 2007 slavnostně otevřeno veřejnosti

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm

adresa: Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
telefon: +420 556 835 936
e-mail: [email protected]
facebook: @muzeumfrenstatpodradhostem
facebook: @muzeumnovojicinska
instagram: @muzeum.novojicinska

YouTube kanál Muzeum Novojičínska

www.muzeumnj.cz

1.11.2023 – 5.5.2024, 23:59
Výstava užitné a dekorativní keramiky, doplněná o dobový nábytek, textilie a předměty. Vernisáž 30. listopadu 2023 v 17:00 hodin.  více