Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

14. listopad 2023, 14:10
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Chcete poznat místo, kde se před více jak 150 lety zrodila genetika? Navštivte Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity navazuje svou činností na odkaz G. J. Mendela. Je místem setkávání odborníků i centrem prezentací výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti. Kromě expozice o G. J. Mendelovi je v prostorách muzea organizována řada přednášek především z oblasti genetiky, ale i dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Na mezinárodně známých Mendel Lectures přednášela také řada nositelů Nobelovy ceny. Úspěšné jsou i přednášky Seminar Series, z oblasti věd o živé a neživé přírodě i z humanitních oborů

Expozice „Gregor Johann Mendel – příběh skromného génia" představuje zakladatele genetiky v moderním pojetí a zdůrazňuje osobnost Mendela především jako všestranného člověka. Součástí výstavy je také originální rukopis G. J. Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy.

K 200. výročí narození G. J. Mendela byl v roce 2022 obnoven jeho skleník v areálu klášterní zahrady, Mendelovo muzeum se pak rozrostlo o další stálou expozici „Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky". Ta přibližuje jak Mendelovy pokusy, tak i obecné základy genetiky, a to moderní interaktivní formou, přístupnou studentům i veřejnosti.

Kromě samotných expozic pak Mendelovo muzeum zprostředkovává prohlídky prostorů opatství – augustiniánské knihovny a refektáře, baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Mendelova včelína a klášterní zahrady s obnoveným Mendelovým skleníkem. Pro prohlídku těchto okruhů je nutná rezervace. V areálu kláštera se nachází i Muzeum starobrněnského opatství.

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

adresa: Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno-střed
telefon: +420 549 496 669
e-mail:
[email protected]

https://mendelmuseum.muni.cz/

Akce a výstavy Mendelova muzea