Kralupy nad Vltavou — nejen fotogenický BigFram i další zajímavá místa

1. únor 2024, 8:55
Kralupy nad Vltavou — nejen fotogenický BigFram i další zajímavá místa

Kralupy nad Vltavou jsou město ležící po obou stranách řeky Vltavy 25 km severně od Prahy ve Středočeském kraji.

Město má mnoho kulturních památek, která stojí za návštěvu. Je známé svým průmyslovým zaměřením. V oblasti se nachází významný chemický závod, který hraje klíčovou roli v ekonomice města. Díky své poloze na břehu Vltavy město nabízí i krásné přírodní scenérie. Procházky podél řeky nebo v blízkém okolí jsou oblíbeným odpočinkovým místem pro obyvatele i návštěvníky.

Zajímavá místa v Kralupech nad Vltavou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

Jednolodní pseudogotická cihlová stavba z let 1894-1895, orientovaná presbytářem neobvykle k severu. Věž kostela je vysoká 63 m. Původně patřily Kralupy farností do Minic. Výstavba kostela byla podmínkou pro povýšení Kralup na město.

BigFram

Tento počeštěný výraz je složeninou dvou anglických slovíček big a frame a dá se přeložit jako velký rám. A přesně takový rám byl v roce 2018 postaven na pravém břehu řeky Vltavy v Kralupech nad Vltavou. Účelem fotorámů, jež mají tradici zejména v zahraničí, je vystředit do ohraničeného prostoru konkrétní přírodní scenérii, v tomto případě památku v podobě nelahozeveského zámku, a mít možnost se s ním vyfotit ve zcela jedinečné pozici. Město Kralupy je pravděpodobně prvním českým městem, ve kterém je bigfram umístěn.

Památník arménské genocidy

Největší zločin na civilním obyvatelstvu v první světové válce. Tak odborníci mluví o arménské genocidě, při které bylo osmanskými Turky vyvražděno 1,5 milionů Arménů. Tuto smutnou kapitolu dějin připomíná památník ve formě křížového kamene, jenž se nachází v Husově parku. Kralupy nad Vltavou tímto připojily k dalším městům po celém světě, kde je typické arménské umělecké dílo umístěno jako památka na první genocidu 20. století.

Sprašová rokle

Sprašová rokle se nachází na jižním okraji vsi Zeměchy, která je součástí Kralup nad Vltavou v okrese Mělník. Rokle je na svém okraji obklopena stepní vegetací, na kterou navazují hospodářsky aktivní pole. Spraš se zde ukládala více než 200 000 let a střídání světlé a tmavé půdy nám dokazují střídání dob ledových a meziledových. Spraše vznikaly vyvátím jemnozrnného materiálu z teplých i studených oblastí, bez rostlinného pokryvu, ležících v předpolí kontinentálních ledovců. Tato rokle je velice významná, jelikož většina zonálně sprašových stepí byla v minulosti přeměněno na hospodářská pole. 

Vrch Špičák

Dominantou obce Zeměchy u Kralup nad Vltavou je kopec Špičák, na jehož vrcholu byl v roce 1906 vztyčen železný kříž s korpusem Krista. Na severní straně pískovcového podstavce je umístěna deska s nápisem: "Pane nedej zahynouti nám ni budoucím", s datováním 1906. V roce 1908 zde byla vybudována tzv. Jubilejní alej, která byla osázena stromy. Později byl celý vrch Špičáku zalesněn.

Dvořákova stezka

Dvořákova stezka je stezka vedoucí po levém břehu Vltavy mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí, v pásu mezi břehem řeky Vltavy na jedné straně a železniční tratí 090 (částí I. tranzitního železničního koridoru) a pískovcovou Lobečskou skálou s tzv. nelahozeveskými železničními tunely na druhé straně. V kralupské i nelahozeveské části jde o oficiální označení veřejného prostranství. Antonín Dvořák tudy z rodné Nelahozevsi jako chlapec chodíval k příbuzným do Kralup.

Infocentrum Kralupy nad Vltavou

adresa: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon: +420 315 739 811
e-mail: [email protected]

www.infokralupy.cz