Královské pevnostní město Terezín se zapomenutými krásami i pohnutou historií

23. leden 2024, 10:24
Královské pevnostní město Terezín se zapomenutými krásami i pohnutou historií

Terezín je pevnostní město nacházející se v Ústeckém kraji, pouze dva kilometry od Litoměřic.

Historie Terezína sahá až do roku 1780, kdy se císař Josef II. rozhodl vybudovat na obranu proti pruskému nebezpečí ze severu pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice. Pevnost byla později na počest císařovny Marie Terezie pojmenována Terezín. Samotný císař v prostoru staveniště ve stejný rok položil základní kámen. Pozdně barokní pevnost se budovala podle vzoru tehdy nejmodernějšího bastionového typu francouzské fortifikační školy v Mezières. V průběhu následujících let tu vyrostlo nejdokonalejší opevnění 18. století v Evropě. V roce 1790 byla pevnost oficiálně schopna obrany, účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty. Mohutný areál pevnosti však nikdy nezasáhl do bojů. Pevnost ale fungovala jako významný odstrašující prvek proti vpádům cizích vojsk ze Saska. Nejblíže se k pevnosti dostala v roce 1866 pruská armáda při pochodu na Prahu. Pevnostní statut Terezína byl roku 1888 zrušen a Terezín se stal městem posádkovým, až do roku 1918 obývaným z větší části německým obyvatelstvem. Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa.

Části pevnostního města Terezín

Kavalír 2 je součást vnitřní obranné linie pevnosti. Dnes můžete v kavalíru zažít kousek 18. století na vlastní kůži. V Kasárnách, v expozice věnované životu vojáků si můžete projít jejich obydlí, od téměř zámeckého salónu velitele pevnosti, přes byty důstojníků až do prosté ložnice mužstva. Nahlédnout můžete do strážnice, štábu i kuchyně. Zavítáte-li na vojenský dvorek, můžete si mimo jiné pohladit ovečky, kozičky i prasátko Princeznu. V Muzeu La Grace se dostanete do skutečného podpalubí plachetnice brázdící moře v 18. století.

Dělostřelecká kasárna náleží do skupiny objektů zajišťující dělostřelecký park obránců. Kromě nich sem náleží ještě výstavní budova Zbrojnice a sklady dělostřeleckého materiálu v Kavalíru 6. V kasárnách bylo ubytováno mužstvo i důstojnický sbor. Také i proto zde bylo při rekonstrukci nalezeno několik bohatě zdobených stropů, které zde můžete obdivovat.

Kromě silného opevnění a zavodňovacího systému disponuje pevnost Terezín ještě jedním významným obranným prvkem. Tím je téměř 30 kilometrů podzemních chodeb, kterými jsou protknuté nejen jednotlivé prvky opevnění, ale především těsné okolí ohroženého západního úseku.

Pevnost Terezín měla od 18. století hned několik jízdáren. Všechny však byly venkovní. Teprve o 80 let později bylo nedaleko Jezdeckých, dnes Magdeburských, kasáren přistoupeno k vybudování nové kryté jízdárny. Celá konstrukce působí majestátným dojmem, jelikož byla úmyslně předimenzována, aby vydržela případné ostřelování pevnosti. Jedná se o jedinou dochovanou stavbu tohoto charakteru na našem území. Tvoří ji celkem třináct oblouků klenoucích se nad celou více jak dvaceti metrovou šířkou jízdárny. Dnes opět slouží ke svému původnímu účelu, a to k výcviku jezdců a jejich koní.

Tzv. Retranchement 5 je poslední obrannou linií pevnosti Terezín, jelikož uzavírá hrdlo Bastionu 5. Dnes je zde zřízeno vůbec první Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období první republiky. Odsud se s průvodcem vyráží na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a podzemních chodeb.

Litoměřická brána představovala kdysi nejzdobenější a nejimpozantnější z pevnostních bran Terezína. Do dnešních dnů tak z brány zůstaly jen dvě strážnice po stranách. Ty byly nově zrekonstruovány do své původní podoby a nyní zde můžete navštívit vojenskou strážnici z konce 18. století. 

Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní kulturní památkou. Památník Terezín má za úkol uchovávat a ctít památku obětem nacistické perzekuce během druhé světové války, dozvíte se zde mnoho zajímavého. Součástí Památníku Terezín jsou objekty, které můžete navštívit: Malá pevnost, Magdeburská kasárna Muzeum ghetta, krematorium a židovský hřbitov, modlitebna, kolumbárium, replika mansardy.

Podpořeno z prostředků Ministerstva kultury ČR

ministerstvo-kultury-cr-1-1380x281

Terezín

adresa: Návštěvnické centrum Retranchement 5, Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
telefon: +420 775 711 881
e-mail: [email protected]

www.pevnost-terezin.cz

10.8.2024, 12:00 – 17:00
Námořníci, piráti, mořeplavci i neplavci, i v tomto roce se můžete těšit tradiční Pirátské války!!! více
5.10.2024, 12:00 – 20:00
Velkolepá podívaná nejen pro příznivce historie! více
12.10.2024, 18:00 – 20:30
Zažijte neobvyklou noční prohlídku podzemních chodeb Terezína pouze za svitu svíček a luceren. První prohlídka začíná v 18h a... více
26.10.2024, 16:00 – 18:00
Pojďte se s námi bát, ale i smát na Kavalír 2! více
13.10.2024, 15:30 – 18:10
Pojďte spolu s námi poznat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, která jsou normálně veřejnosti nepřístupná. více
7.5.2024, 9:00 – 5.7.2024, 17:00
Navštivte vernisáž vzdělaného, nadaného a velice skromného umělce Lukose Hey - paintings (www.lukoshey.cz). Australský mladý... více
1.1.2024 – 31.12.2024, 23:59
Vydejte se do krásného města Terezín, které má mnoho historických a architektonických zajímavostí. Terezínská pevnost byla... více