Výlet do královského města Terezín. Top výlet v Ústeckém kraji

1.1.2024 – 31.12.2024, 23:59

Vydejte se do krásného města Terezín, které má mnoho historických a architektonických zajímavostí.

Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany severní hranice Čech proti útokům ze Saska. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního stavitelství.

Složitě vypadající trojitý věnec mohutných valů dovoloval obráncům křížovou palbou kontrolovat celé předpolí pevnosti. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval nejen zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem Terezína, ale i vyvolat 3,5 metru vysokou umělou vlnu ničící každého nepřítele, který by stál v cestě. Mimo to se pod terezínským opevněním klikatí několik desítek kilometrů podzemních minových chodeb. Ty umožňovaly postupujícího útočníka podzemním výbuchem vyhodit do povětří.

Roku 1790 byla pevnost prohlášena za bojeschopnou. Ale k jejímu přímému obléhání nikdy nedošlo. Zůstala navždy nepokořenou panenskou pevností, jak se tehdy říkalo. To však neznamená, že by pevnost nesplnila svou úlohu. Jako vojenská základna a zásobovací uzel pro válečné operace v severních Čechách a v Sasku sloužila více než dobře. Téměř sto let dokázala terezínská pevnost odrazovat nepřítele před útokem do Čech.

Dnes zde můžete obdivovat mohutné opevnění, navštívit podzemí chodby nebo se jen projít ulicemi jednoho z největších a nejzachovalejších pevnostních měst v Evropě.