Chebský hrad je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území

31. leden 2024, 23:43
Chebský hrad je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území

Chebský hrad najdete v historickém jádru stejnojmenného města v Karlovarském kraji. Stojí na ostrohu nad řekou Ohře.

Hrad je v mnoha ohledech v konkurenci jiných českých i evropských hradů zcela unikátní. Je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území a může se pochlubit dokonale zachovalou patrovou hradní kaplí, která je právem označována za poklad štaufské gotiky. Váže se k němu také řada zajímavých příběhů a pověstí a s jeho dějinami je rovněž spjato mnoho významných historických událostí. Navštivte hrad Cheb a nahlédněte do zajímavé historie této kdysi významné hraniční pevnosti.

Historie hradu

Předlouhá historie chebského hradu se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území.

Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž, a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

Hradní palác

Palác býval nejhonosnější stavbou hradního areálu, v níž se odehrávaly slavnostní události za přítomnosti panovníka. Dnes je z paláce zachované jen obvodové zdivo. Na jeho severní zdi je patrné rozdělení stavby primárně na dvě části. Celou východní polovinu zabíral královský sál (Aula Regia), na jehož severní stěně se dochovala trojice pětidílných sdružených románských oken s mramorovými sloupky.

Černá věž

Jméno dal věži černý sopečný tuf, který byl na stavbu přivezen z nedaleké Komorní hůrky. Tento velmi tvrdý kámen je opracovaný do velkých kvádrů, jedná se o tzv. bosované zdivo. Rozhodnete-li se na Černou věž vydat, čeká vás 109 schodů. Odměnou za náročný výšlap vám bude překrásný výhled na historickou část města Chebu.

Kaple sv. Erharda a Uršuly — dvojitá kaple

Hradní kaple je umělecký zázrak. Nikde ve střední Evropě nenajdeme jiné dílo spjaté přímo s rodem Štaufů, které by svojí krásou a zachovalostí mohlo konkurovat patrové kapli na chebském hradě. Jde přímo o manifest originální štaufské gotiky.

Kuchelhaus — Gordonův dům

U západní stěny paláce byl ve stejné době jako hrázděné patro nad ním postaven jednopatrový hospodářský objekt s arkýřem zvaný Kuchelhaus nebo též Gordonův dům, z něhož jsou dnes viditelné pouze základy.

Kasematy

Římský císař a český král Ferdinand III. rozhodl dekretem z 3. června roku 1652 o přebudování města Chebu na pohraniční pevnost. Tímto vladařským aktem se Chebu dostalo mimořádného privilegia, neboť statut pevnostního města měla v té době v celém Českém království již pouze Praha. V rámci budování pevnosti byl původní středověký hrad částečně přestavěn do podoby barokní citadely.

Mlýnská věž

Mlýnská věž byla vybudována v poslední čtvrtině 15. století v rámci rozšiřování a zesilování městské fortifikace, které následovalo po husitských válkách. Díky nedávné rekonstrukci představuje nejlépe zachovanou součást pozdně středověkého opevnění města Chebu. Ve věži je deponována expozice historických kostýmů mapující vývoj oblékání a módy od 9. do 18. století.

Hradní nádvoří

Nádvoří Chebského hradu bylo svědkem mnoha významných historických událostí. Po jeho dlažbě se procházela řada proslulých osobností jak českých, tak evropských, potažmo, světových dějin.

Více informací na www.hrad-cheb.cz