Železnorudsko ožije uměním

24. duben 2022, 16:23
Železnorudsko ožije uměním

Na Železnorudsku teprve nedávno skončila zimní sezona, ale všichni už se po krátkém odpočinku připravují na sezonu letní s každoročním náporem turistů. Než zcela propukne hlavní turistická sezona, mohou se návštěvníci těšit na některé kulturní akce.

Už 28. 4. 2022 bude v budově Informačního a Environmentálního centra v Železné Rudě zahájena vernisáží výstava Malujeme pro radost. Svoji tvorbu zde budou vystavovat místní ženy, které se v Environmentálním centru scházejí dvakrát měsíčně při hodinách relaxačního malování pod vedením lektorky Jitky Chaloupkové. Výstava potrvá do 31. 5. 2022 a hned od 2. 6. 2022 ji vystřídá výstava obrazových souborů Příhody přírody Jiřího Brunclíka, kde jsou na obrazech úsměvně použity přírodní i odpadové materiály a lze ji zhlédnout až do 31. 7. 2022.

Další významnou akcí bude slavnostní odhalení sochy Karla Paleczka na Pancíři. Tuto akci pořádá spolek Otevřená Šumava 7. května 2022 ve 14. 14. hod. na vrcholu Pancíře. Schwarzenberský hajný Karel Paleczek pocházel z dnes již zaniklého Huťského Dvora pod Smrčinou a z jeho dílny pocházejí první lyže vyrobené na Šumavě. Jeho socha bude odhalena v místě startu prvního závodu ve sjezdu v Čechách pořádaného v roce 1911 a vyplní se tak myšlenka nedávno zesnulého legendárního Šumaváka pana Emila Kintzla, známého propagátora a autora mnoha knih o Šumavě.