Václav Rabas v Rabasově galerii

25. listopad 2023, 17:09
Václav Rabas v Rabasově galerii

Tvorba Václava Rabase má pevné místo v českých dějinách výtvarného umění. Konvenuje s moderními uměleckými trendy první poloviny dvacátého století a zároveň naplňuje dobový požadavek na svébytné „národní umění“. Rabas byl jedním z nejúspěšnějších prvorepublikových umělců. Jeho díla zdobila obydlí mnoha významných osobností meziválečné éry jako byl Vlasta Burian nebo Karel Čapek.

Výstava obrazů v Rabasově galerii Rakovník nabízí pestrý pohled na malířskou ikonu první republiky. Vedle vrcholných a slavných maleb tu divák najde i umělcova díla méně známá a intimní.

Těmi známějšími jsou samozřejmě velkorysé krajinomalby, v nichž Rabas obdivuhodně rozkrývá krásu zdánlivě všední krajiny. Jeho scenérie sice nejsou romanticky efektní, za to jsou uvolněně vzdušné a charakteristicky rytmizované liniemi horizontů, polí, cest nebo remízů. Rabas byl coby zastánce moderního realismu plenéristou, pro kterého byl důležitý upřímný a neškrobený malířský záznam okamžiku. A tak na svém motocyklu Indian Scout vybaveným „sajdkárou“ pro snazší převoz pláten objížděl své oblíbené motivy v okolí Krušovic a opakovaně je maloval podobně jako Cézanne svou Horu svaté Viktorie.

K intimnějším dílům v expozici patří rodinné výjevy. To jsou nejen známá symbolická ztvárnění umělcovy matky, ale také portréty dětí a manželky. V obraze Mé děti z roku 1926 Rabas nabízí pohled na všední den rodiny, kdy si děti hrají na houpačce, manželka Hermína věší prádlo a malíř se zrovna věnuje včelám.