Umění nemoci - kniha pro všechny, kteří chtějí být zdraví

30. březen 2023, 23:32
Umění nemoci -  kniha pro všechny, kteří chtějí být zdraví

Knížka Umění nemoci MUDr. Jana Vojáčka, která vychází v nakladatelství CPress, navazuje na předcházející autorovy bestsellery Umění být zdráv a Rozhodni se být zdráv. Uzavírá tak cyklus, který je součástí člověkologie, nauky o zdraví v souvislostech. Díky tomuto přístupu se lidé mohou lépe orientovat ve svém zdravotním stavu, zdraví či nemoci, a zlepšit tak kvalitu svého života. Pilíři této kvality jsou úroveň životní energie, odolnost a pocit radosti.

„Knížka je určena pro všechny, kteří se zajímají o zdraví v souvislostech. Umožňuje lépe porozumět tomu, proč tak mnoho lidí dnes zažívá nepohodu, či nemoc. Je určena nejen pro nemocné, ale pro všechny, kteří chtějí odpovědi na důležité otázky týkající se jejich zdravotního stavu. Porozumění principům, které se podílejí na vzniku nemoci, vede ke skutečné prevenci,” říká Jan Vojáček a dodává: „Vycházel jsem ze svých téměř třináctiletých zkušeností ve funkční medicíně a na příbězích svých pacientů jsem se snažil ukázat, jakou změnu v kvalitě života jim přenesla změna chápání stavu jejich zdraví.“

Podle Jana Vojáčka je třeba podívat se na nemoci mimo rámec běžné škatulky přístupu k nim a ponořit se pod povrch běžného dogmatu o zdraví a nemocech. „Toto dogma často chápe chronické nemoci jako chyby genů z nejasných příčin a medicínou nevyléčitelné,“ vysvětluje Jan Vojáček.

Kniha pojímá celostní, komplexní pojetí zdraví a nemoci v souvislostech. Představuje fenomén osobního přístupu ke stavu nemoci, který je součástí trendu převzetí zodpovědnosti za svoje zdraví a hledání cest, jak zvýšit kvalitu života svým přičiněním. „V posledních letech roste povědomí a informovanost lidí o tom, kým jsme a jak naše tělo, mysl a duše fungují jako celistvý komplexní systém. Zároveň se k tomuto pojetí přiklání čím dál víc lidí a odborníků a máme i čím dál víc vědeckých dat,“ doplňuje Jan Vojáček.
Předcházející tituly Jana Vojáčka Umění být zdráv a Rozhodni se být zdráv se zabývají principy zdraví. Zkušenosti a zpětná vazba od pacientů i terapeutů autora ale přivedly k tomu, aby uchopil téma nemoci, tedy druhou stranu stejné mince od Umění být zdráv.

O autorovi:
MUDr. Jan Vojáček vystudoval lékařskou fakultu UP v Olomouci, ale u klasické medicíny dlouho nevydržel. Postupně v něm rostla vášeň pro hledání a zkoumání skutečných příčin onemocnění a také zájem o člověka v celé jeho komplexnosti, hloubce a individualitě. Proto
vystudoval obor unkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii a dnes vlastní soukromou praxi.
Jan Vojáček je autorem dvou knih – bestsellerů Umění být zdráv a Rozhodni se být zdráv. Na ně volně navazuje Umění nemoci, které vyjde v březnu v nakladatelství CPress. Kniha není jen pro nemocné, ukazuje z různých pohledů, co nemoc skutečně je, co nám přináší nebo jak se k ní dá přistoupit, a obsahuje i kapitolu o nemocech dětí.