Jakub Berdych, Vladimír Strejček a Hynek Alt posílí pedagogický tým Scholastiky

15. září 2015, 11:08
Jakub Berdych, Vladimír Strejček a Hynek Alt posílí pedagogický tým Scholastiky

V říjnu otevřou ateliéry objekt a sklo, komiks a ilustrace a fotografie.

Vzdělávací platforma Scholastika otevře na podzim letošního roku dva nové ateliéry - komiks a ilustrace a objekt a sklo. Stávající pedagogický tým tak doplní uznávané osobnosti současného umění a designu Jakub Berdych, zakladatel studia Qubus Design a Vladimír Strejček, zakladatel ilustrátorského studia DRAWetc. Změna proběhne také ve vedení ateliéru fotografie, kterého se nově chopí Hynek Alt. Vedle nových ateliérů Scholastika pokračuje dále v kurzech dějin designu, produktového a módního designu, sochy, kresby, malby či grafického designu a dalších.

„Myšlenka propojit mladé renomované umělce jako pedagogy se zájemci o současné umění vznikla z potřeby vymanit studenty ze stále zkostnatělé podoby státního vzdělávání a poskytnout jim aktivní vhled do aktuálního uměleckého prostředí. Proto spolupracujeme s osobnostmi současné umělecké a designérské scény jako jsou Jan Čapek, Adam Štěch, Alice Klouzková, Roman Vrtiška a Vladimír Žák nebo Robert Šalanda a další,“ vysvětluje Evžen Šimera, zakladatel Scholastiky.

Ateliér kresby a ilustrace dá maximální prostor kresbě v co nejširším spektru. Zabývat se bude hrubou podstatou linky, kolektivně rozebere základy a dojde až k jednotlivým žánrům kresby. „Zajímat nás budou kromě standartních školních teoretických témat zejména věci praktické. Kresba je pro někoho intuitivní věc, další možností komunikace, přestupním můstkem pro další obory nebo vysněnou profesí. V mnoha ohledech stačí sdělit pár drobností, které v měřítku příjemce mohou být velice důležité a posunou tvůrce dál. Zapojíme hlavu a cvičit budeme ruku,“ vysvětluje fungování ateliéru Vladimír Strejček.

Studenti ateliéru objekt a sklo se budou podle Jakuba Berdycha zabývat redesignem věcí obyčejných nebo zapomenutých. Nadstavbou jejich původní formy pomocí vlastní přidané hodnoty budou studenti posouvat vžitou estetiku objektů k současnosti. „Studenti v mém ateliéru se budou moci dostat bez zábran či limitů za obecně platnou hranici nebo zažitou představu o designu objektu, a tím dosáhnout vlastní osobité estetiky. Doufám, že výsledné práce budou ležet na hranici mezi sběratelským objektem, designem a instalací. Pracovat budeme zpravidla s přírodními materiály jako je sklo, kámen, dřevo atp. s využitím řemeslných technik při výrobě objektu,“ popisuje budoucí práci v ateliéru Jakub Berdych.

Ateliér fotografie, nově pod vedením Hynka Alta, se bude soustředit na porozumění možností práce s fotografií, a technického obrazu obecně, v kontextu současného umění. Vedení ateliéru bude důsledně založeno na dialogu mezi studenty a pedagogem formou skupinových konzultací, při kterých bude kladen důraz na individuální zájmy a potřeby jednotlivých studentů. Součástí výuky bude prohlubování řemeslných dovedností, které se odvíjejí od konkrétních projektů.

Více informací o SCHOLASTICE, jejích kurzech, pedagozích a činnosti naleznete na www.scholastika.cz.

Vladimír Strejček v roce 2002 založil ilustrátorské studio DRAWetc, které dva roky poté dalo vzniknout etc. galerii. V roce 2007 s přáteli vytvořil módní značku UrbanLegend a od roku 2010 pořádá komiksovou soutěž ARNAL ve spolupráci s Komiksfestem. V roce 2013 s Haninou Větrovcovou založil sérii kreslících kompetitivních akcí Raw Art Wrestling (RAW) a rok poté zakončil založením digitálního komiksového nakladatelství BigBookBrotherhood.

Jakub Berdych je spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších českých designových studií Qubus Design. Od jeho vzniku v roce 2002 se věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech jako je sklo a porcelán. Jeho práce můžete spatřit nejen v českých, ale i světově proslulých galeriích jako je např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London a další. Práce jsou též zastoupeny v řadě muzejních i soukromých sbírkách, například Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Die Neue Sammlung-Pinakhotek der moderne Mnichov v Německu a jinde. Kromě konceptuálního a produktového designu se věnuje realizacím v oblasti interiéru, architektury a volného umění.

Hynek Alt ve své tvorbě tematizuje médium fotografie a osobnost fotografa. Demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu. Jeho zkoumání vztahu k fotografickému médiu je vícevrstevnaté, přičemž využívá optické klamy a iluze, s nimiž manipuluje fotografický obraz. Hynek Alt pracuje často v autorské dvojici s Aleksandrou Vajd. Tvorba Alt a Vajd byla prezentována na řadě výstav v Evropě (GHMP, galerie Rudolfinum, Futura a Ateliér Josefa Sudka v Praze, rotor – center for contemporary art v Grazu, Rakousko, Modern Gallery, Škuc gallery, City Museum a City Gallery v Lublani, Slovinsko) a Spojených státech amerických (Bard College a Samuel Dorsky Museum v New Paltz, České centrum v New Yorku, Museum of Contemporary Photography v Chicagu, Center for Curatorial Studies, Bard College). Získali řadu stipendií a ocenění, mj. v roce 2005 First Prize of the Frame005 Award, Brno, Česká republika, v 2006 byli nominováni na Deutsche Börse Photographic Award, Londýn, Velká Británie, ve stejném roce se stali se finalisty OHO Group Award, Lublaň, Slovinsko. V roce 2007 obdrželi čestné uznání v Aperture, New York, USA. Od roku 2008 vedou Alt a Vajd ateliér fotografie UMPRUM v Praze.