Budějovický špitál Nejsvětější Trojice v proměnách času - přednáška

3.4.2023, 17:00 – 18:30

Budějovický špitál Nejsvětější Trojice prošel za dobu své několikasetleté existence řadou proměn. Byl využíván k různým účelům, měnil se jeho vzhled i umělecká výzdoba. Dnes patří mezi nejvýznamnější budějovické památky a slouží jako pracoviště Národního památkového ústavu.

Bohatou historii tohoto domu a příběhy s ním spojené představí posluchačům během své přednášky osoby bezprostředně spjatí s moderní historií špitálu - pracovníci Národního památkového ústavu, Milena Hajná a Petr Pavelec.      

Přednáška se koná v pondělí 3. 4. 2023 v 17:00 v přednáškovém sále NPÚ, Senovážné náměstí 6, České Budějovice. Vstup volný.

Jarní přednáškový cyklus 2023.