Tradiční akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě proběhne v pátek 21. června 2024 od 19 hodin. Muzeum se touto akcí tradičně zapojuje do celorepublikového Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR. Letos jsme se v programu zaměřili na oslavy Roku české hudby, kdy je nosným tématem 200. výročí narození Bedřicha Smetany a dalších hudebních skladatelů.

Muzejní noc v České Lípě
  • Adresa:
    Nám. Osvobození 297
    Česká Lípa 470 34

Součástí akce budou hudební, taneční a divadelní představení profesionálních i amatérských souborů. Děti se můžou těšit na pohádku Rusalka od Vydří řeky, a také na Biberovu hudební stezku, kde je budou čekat kreativní dílničky a zábavné úkoly. Jako každý rok, tak i letos vystoupí žáci ze Základní umělecké školy v České Lípě, bude připraven bubenický workshop a z kapel zahrají Jazzová farma, ZUŠ Džem, Ponašem, Flugge a Bikini. Program doplní také taneční vystoupení skupiny Tutti Frutti z České Lípy a Divadelní klub mladých s divadelním představením. Neméně zajímavé bude určitě i zastavení, kde se návštěvníci seznámí s tím, jak hudbu vnímají neslyšící, zároveň se mohou přiučit znakové řeči. Vyvrcholením večera bude oblíbená ohňová show v amfiteátru klášterní zahrady.

S platnou vstupenkou z muzejní noci bude možno navštívit i archeologické muzeum Českolipska – Šatlavu v České Lípě. Zde bude návštěvníky kromě prohlídky stálé expozice čekat i tvůrčí dílna.

A samozřejmostí bude i letos pestrá nabídka občerstvení, tak přijďte, těšíme se na vás!