Slavnostní zahajovací koncert Festivalu Jakuba Jana Ryby

Dominantou Slavnostního zahajovacího koncertu bude Rybova půlhodinová kompozice Stabat Mater z roku 1790. Téma sekvence Stabat Mater Ryba za svého života zhudebnil třikrát. Nejen u kantora jakým Ryba byl, je to jedinečný počin. Dvě zhudebnění byly na český text a to největší z roku 1805 na text latinský.

Zhudebnění z roku 1790, které uvádíme na Slavnostním zahajovacím koncertě, je ze všech tří děl to nejstarší. Jedná se o nejmenší známou Rybovu oratorní skladbu. Dílo je šestidílné a tvoří jej: tři árie (tenorová II. Máti, propůjč [mi milosti], basová III. Čiň, ať mi se srdce [rozže] a IV. Panno nejjasnější), jeden vokální kvartet sólistů (I. Stála Matka [litující]) a dvě sborové části (V. Jeho ranami [nás ukoj] VI. Finale. Rač mne křížem [ostříhati]). Hudební zajímavostí je, že v koncepci Rybovy partitury tvoří dvě závěrečné sborové části polovinu celého díla. Další zajímavostí je, že tato skladba je jedno z prvních Rybových větších děl na český text. Text je použit  z nejrozšířenějšího českého katolického kancionálu období baroka, tedy Kancionálu Českého sestaveného Matějem Václavem Šteyerem. Ryba se v použití textu od kánonu drobně odchýlil a malou část vynechal.

Antonio Vivaldi napsal nejspíše tři díla s názvem Gloria, z čehož se zachovaly dvě z nich (RV 588 a RV 589). Třetí dílo (RV 590) je zmíněno pouze v katalogu Kreuzherren a je považováno za ztracené. Gloria RV 589 je jednoduše známé jako Vivaldiho „Gloria“ kvůli své mimořádné popularitě. Tato skladba spolu se svou mateřskou skladbou RV 588 vznikla ve stejné době během Vivaldiho zaměstnání v Pietě, nejspíše v roce 1715. Dílo odráží vyspělost Vivaldiho tvorby a nastupující styl pozdního italského baroka.

Přijďte s námi zažít mimořádné zážitky ve společnosti Rybovy hudby!

Festival Jakuba Jana Ryby, to je hudba, která vás vezme za srdce.