Historické podoby Vyšehradu

1.1.2024 – 31.12.2024, 23:59

Expozice v Gotickém sklepě představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Nejstarší exponáty dokládají pobyt a činnost lidí na Vyšehradě již ve 4. a 3. tisíciletí před Kristem. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Cena vstupenky: 120 Kč — snížené — 80 Kč — rodinné (2 dospělí a 2 děti) — 240 Kč — děti do 6 let — zdarma Kč
Historické podoby Vyšehradu
  • Adresa:
    Vyšehrad
    Praha 2 120 00

Stálou expozici připravila Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Otevřeno denně - 10.00 - 18.00

Bezbariérový přístup z plochy před Purkrabstvím.

GOTICKÝ SKLEP

Gotický sklep je torzem jedné ze čtyř palácových staveb, postavených v rámci královského okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Prostor sloužil pravděpodobně k uskladnění zásob, zatímco v dnes již nedochovaném prvním patře se nejspíše nacházel hodovní sál s arkýřovou kaplí. Stavby královského okrsku byly vypleněny a rozbořeny husitskými oddíly v roce 1420. Jejich ruiny byly odstraněny při výstavbě barokní pevnosti.