Přednáška: Hanuš Zápal (1885-1964): Nejvýznamnější novodobý architekt jihozápadních Čech - Rabasova galerie Rakovník

25.4.2024, 18:00 – 19:00

Hanuš Zápal (1885–1964): Nejvýznamnější novodobý architekt jihozápadních Čech.

Třebaže je Hanuš Zápal nejvýznamnějším architektem Plzně a širšího regionu ve 20. století, byla mu dlouho věnována jen velmi malá pozornost. Zápal přitom prakticky celý život věnoval architektonické tvorbě a záchraně památek v kraji a jeho vzhled tak významně ovlivnil. Od roku 1910, kdy se stal zaměstnancem města, projektoval celou řadu významných veřejných budov v Plzni. Zároveň se soukromě zabýval návrhy rodinných domů, venkovských škol a opravami památek. Předně areál barokního poutního místa v Mariánské Týnici u Kralovic jeho neúnavné aktivity v podstatě zachránily. Zápalovo dílo lze vymezit obdobím 1910–1960 a v desítkách návrhů a realizací zahrnuje celý vývoj české moderní architektury od neoklasicismu a pozdní secese přes kubismus a kotěrovskou modernu, rondokubismus a purismus k funkcionalismu a dále k hledání jeho alternativ. Příznačná a pro dnešek poučná je architektova citlivost k prostředí, v němž tvořil.

V Západočeské galerii v Plzni autor této přednášky v závěru roku 2015, u příležitosti 130. výročí architektova narození, připravil výstavu „Hanuš Zápal (1885–1964), architekt Plzeňska“ a vydal stejnojmennou knihu. Shrnul v ní poznatky shromážděné takřka čtvrt stoletým výzkumem.

Přednáška se koná jako připomínka 60. výročí úmrtí architekta, připomene jeho klíčové návrhy a realizace a také vazby na Rakovník, kde je Zápal také pochován.