Výstava Rafi Segal - Architecture Dialogues v Brně

10.4.2024, 10:00 – 9.6.2024, 18:00

Výstava "Architecture Dialogues" (Architektonické dialogy) představuje poslední dva projekty Rafiho Segala, architekta a profesora na Massachusettském technologickém institutu (MIT), který se aktuálně věnuje re-definici současného domova a občanského prostoru. Jak nové představy o kolektivitě a sdílení ovlivňují výslednou typologii a design budov?

Prostřednictvím autorských náčrtů, kreseb, plánů, modelů a videoprojekcí jsou prezentovány podnětné koncepty Rafiho Segala, které vznikly jako reakce k nově vznikajícím formám současné domesticity a zároveň zpochybňují konvenční představy o soukromém a kolektivním prostoru.

Projekty jsou prezentovány s důrazem na skutečnost, jak významné je pečlivé hledání vhodného umístění budov do jejich okolí, ať už v rámci městského nebo venkovského prostředí. „Dialogy“ v tomto kontextu odkazují na opakující se interakce nebo „konverzace“ mezi výzkumem a praxí, budovou a městem, objektem a krajinou, uživatelem a projektantem.

Příklad vystaveného projektu Carehaus přetváří konvenční architektonickou typologii staveb s pečovatelskou službou tím způsobem, že zavádí nový model co-housingu pro seniorky, seniory a osoby s různým typem postižení, ale také pro pečující a v neposlední řadě i pro jejich rodiny. Výsledkem je kohabitační přístup, kdy je opečovávaným a pečujícím umožněno snadné a nekolizní propojení mezi nezávislými obytnými jednotkami a řadou společně sdílených prostor. Tento princip podporuje a usnadňuje konání komunitních programů a mezigeneračních aktivit. Modelové řešení Carehausu, navržené v úzké spolupráci se spoluzakladateli projektu Marisou Morán Jahnovou a developerem Ernstem Valerym, staví na závěrech z mnoha společných setkání s obyvateli dvou nedostatečně obsluhovaných čtvrtí Baltimoru a Chicaga, kde mají být budovy typu Carehaus postaveny.

Projekt domů Korthi v Řecku nabízí současnou interpretaci kykladské architektury a zároveň vytváří model tzv. gathering-home (domova společného setkávání). Komplex domů určených primárně pro rodiny se nachází na jižním svahu zálivu Korthi malebného ostrova Andros. Domy jsou navrženy tak, aby vytvářely různě propojené vnitřní a venkovní sdílené prostory, s cílem podpořit interakce mezi sourozenci, rodiči a dětmi, ale i širší rodinou a přáteli. Začleněním kamenné terasovité krajiny do prostorového řešení se podařilo docílit toho, že pohyb v rámci domů i mezi nimi je intuitivně veden navrženou dispozicí, což zvyšuje celkový kolektivní prožitek z bydlení ve spojení s jeho přírodním rámcem.

Oba prezentované projekty, Carehaus a domy Korthi, vycházejí z konkrétních podmínek místa. Výstava má ale stejně tak poukázat na důležitost osobního přístupu a objevování podstaty v rámci dynamického procesu projektování. Skrze řešení praktických požadavků jsme schopni vyjádřit identitu nově vznikajících míst pro život.

Umístění výstavy do vily Tugendhat, která ve své době představovala unikátní novátorský přístup k rodinnému bydlení, poukazuje na fakt, jak zásadní význam má smysluplný dialog mezi inovativními myšlenkami architekta a budoucími uživateli v otázkách bydlení. Výstava se snaží na několika posledních architektových pracích ukázat, jak je tento dialog důležitý i v současnosti.