Botanická exkurze do anglického parku v Dobříši

Hornické muzeum Příbram připravuje dvě jarní botanické exkurze do anglického parku v Dobříši, do přírodní památky Dobříšský park. Pojďte se spolu s námi projít po této přírodovědecky významné lokalitě a něco se o ní dozvědět.

Botanická exkurze do anglického parku v Dobříši
  • Adresa:
    Náměstí Svobody 1
    Dobříš 263 01

První exkurze se koná v sobotu 6. 4. 2024 a bude zaměřená především na časně jarní druhy naší flóry. V přírodní památce se kromě hájových druhů rostlin vyskytují i čtyři druhy křivatců (rod Gagea) a my se je pokusíme všechny nalézt a vysvětlit si rozdíly mezi nimi.


Na druhou exkurzi vyrazíme v neděli 26. 5. 2024. To již bude vegetační sezona v plném proudu a řada rostlin ve své optimální fázi vývoje. Máme tedy šanci vidět toho poměrně hodně. Na kulturní louce hned za vstupem do parku uvidíme kvést nejrůznější druhy trav – psárku, bojínek, kostřavy atd. V podrostu živinami bohatého lesa při Sychrovském (Chotobušském) potoce pak nalezneme řadu jarních bylin, např. hrachor jarní, sasanku hajní, dymnivku dutou – ale možná již také lilii zlatohlavou nebo oměj pestrý. A samozřejmě mnoho dalších druhů rostlin.


Exkurze začínají vždy v 9:30, sraz účastníků je za bránou anglického parku u informační tabule. Botanické lupy s sebou, pro zájemce budou k zapůjčení na místě.

Exkurze vedou: RNDr. Rudolf Hlaváček, Mgr. Linda Trunečková

Kontakt: [email protected], tel. 775 309 019.

Termíny