Václav Jan Tomášek 250 - Kulturní klub Skuteč

21.4.2024, 16:00 – 18:00

Koncert na počest 250. výročí narození skutečského rodáka.

Cena vstupenky: 100 Kč
Václav Jan Tomášek 250 - Kulturní klub Skuteč
  • Adresa:
    Skuteč, 539 73

Program:
V. J. Tomášek – Klavírní kvartet, op. 22
W. A. Mozart – Piano Concerto No. 13 In C Major KV 415

U příležitosti 250. výroční narození Václava Jana Tomáška bude v neděli 21. dubna od 14 hodin volně otevřen památník skladatele v jeho rodném domě v Tomáškově ulici ve Skutči. U rodného domu se také od 15 hodin (nebo už od 14?) uskuteční doprovodný program, sestavený z vystoupení žáků ZUŠ V. Nováka Skuteč a skutečských pěveckých sborů. (předčítání pasáží z Tomáškova životopisu?). Následovat bude koncert v Kulturním klubu Skuteč, na kterém zazní jedno z méně uváděných děl znamenitého klavíristy Václava Jana Křtitele Tomáška.

Soubor Musica Florea vznikl v roce 1992 jak jeden z výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. Soubor hostuje na významných světových festivalech, spolupracuje s význačnými sólisty a ansámbly a obdržel také již řadu prestižních ocenění.

Petra Matějová ve své kariéře spojuje hru na moderní klavír i na jeho historické podoby. Její snahou je každý repertoár maximálně přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal, což souvisí také s výběrem odpovídajícího typu nástroje. Koncertuje na předních festivalech i v koncertních řadách v ČR i zahraničí. Její diskografie a rozhlasové snímky zahrnují klasická díla klavírní literatury i objevné novodobé premiéry (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven, Schubert), a také mj. kompletní nahrávku Voříškova klavírního díla. Hru na kladívkový klavír rovněž vyučuje.